Povratak na početnu stranicu

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNIH PODATAKA


Ova Izjava o zaštiti privatnih podataka („Izjava”) objašnjava kada i zašto prikupljamo vaše osobne podatke, način na koji ih upotrebljavamo, vaša prava u odnosu na to podatke, te uvjete pod kojima ih možemo otkriti trećim stranama.


1. O Američkoj gospodarskoj komori u Hrvatskoj (AmCham)

AmCham Hrvatska zastupa poslovne interese američkih i međunarodnih tvrtki te kompanija u hrvatskom vlasništvu od 1998. godine. Predstavljamo široku međunarodnu platformu koja okuplja kompanije bez obzira na njihovo podrijetlo ili veličinu, predane poslovanju u Hrvatskoj, koje pridonose konkurentnosti Hrvatske i visokim standardima poslovanja.

AmCham predstavlja više od 220 kompanija koje zapošljavaju više od 67.000 ljudi u Hrvatskoj. AmCham Hrvatska je osnovan kao nevladina i neprofitna organizacija poslovnih društava, a u cijelosti ju financira njezino članstvo.

Naša je misija pružiti svojim članovima forum za razvoj poslovnih prilika putem promicanja visokih standarda poslovanja, političkog zagovaranja i umrežavanjem na visokoj razini. Možete saznati više o nama na www.amcham.hr

2. Kontaktni podaci

Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji AmCham obrađuje vaše podatke, ovoj Izjavi ili načinu na koji štitimo privatne podatke, molimo da ih pošaljete e-poštom na privacy@amcham.hr ili dopisom u Američku gospodarsku komoru u Hrvatskoj, Strojarska 22, 10000 Zagreb, Hrvatska. Također nas možete kontaktirati telefonom na broj +385 1 4836 777.

3. Razlozi i temelji prikupljanja vaših osobnih podataka?

Vaši osobni podaci su zaštićeni zakonom, te svaka obrada vaših osobnih podataka mora biti zakonski utemeljena i u skladu s mjerodavnim zakonom. To se također odnosi na dijeljenje vaših osobnih podataka s trećim stranama. Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na temelju:

 1. vaše pisane privole o upotrebi vaših osobnih podataka
 2. provedbe naših međusobnih ugovora
 3. sukladnosti sa zakonskim obveza
 4. naših legitimnih interesa

Predani smo osiguravanju toga da osobni podaci koje prikupljamo i upotrebljavamo budu prikladni za relevantnu svrhu koja ne ugrožava vašu privatnost.


U koju svrhu upotrebljavamo vaše osobne podatke Naš pravni temelj Naši legitimni interesi
 • Unos u poslovnu bazu podataka AmCham-a Hrvatska
 • Izvršenje ugovora
 • Naši legitimni interesi
 • Vaša privola
 • Vođenje ažurne evidencije
 • Upravljanje našim odnosom s vama u svojstvu člana, predstavnika organizacije ili poslovnog partnera
 • Slanje informacija o aktivnostima i uslugama AmCham-a na vašu adresu e-pošte i pisanih pozivnica na posebna događanja
 • Izvršenje ugovora
 • Naši legitimni interesi
 • Vaša privola
 • Pružanje pogodnosti članstva, te usluga koje bi vas mogle zanimati
 • Promocija članova
 • Omogućavanja povezivanja članova
 • Telefonski podsjetnici koji se odnose na aktivnosti i usluge AmCham-a
 • Vaša privola
 • Naši legitimni interesi
 • Podsjećanje na aktivnosti koje bi vas mogle zanimati
 • Slanje elektroničkog Q-biltena s posebnim ponudama članova
 • Izvršenje ugovora
 • Naši legitimni interesi
 • Vaša privola
 • Promocija članova
 • Pružanje pogodnosti članstva
 • Slanje AmCham-ova Godišnjaka i časopisa News&Views
 • Izvršenje ugovora
 • Naši legitimni interesi
 • Vaša privola
 • Promocija članova
 • Redovito obavještavanje o našim aktivnostima i uslugama
 • Prikupljanje elektroničkim putem povratnih informacija o zadovoljstvu AmCham-ovim uslugama i aktivnostima, kao i o bitnim pitanjima koja se odnose na poslovanje
 • Naši legitimni interesi
 • Vaša privola
 • Osigurati vam pružanje najbolje moguće usluge, prikupljanje relevantnih podataka za naš politički rad i zagovaračke napore prema vlastima

4. Koje osobne podatke prikuplja AmCham?

AmCham može prikupljati informacije obuhvaćene sljedećim kategorijama podataka:

 1. Ime i kontaktni podaci: ime i prezime, titula, funkcija, adresa e-pošte, poštanska adresa, ulica i kućni broj, telefonski broj i drugi slični kontaktni podaci
 2. Vjerodajnice: lozinke i slični sigurnosni podaci koji se upotrebljavaju za autentifikaciju i pristup mrežnim stranicama AmCham-a na kojima je moguć samo pristup članovima
 3. Podaci o kompaniji: broj djelatnika, vlasnička struktura, PDV broj, godina osnivanja, glavna poslovna djelatnost, sjedište
 4. Preferirana hrana: informacije o, primjerice, alergijama na hranu i sl. kako bismo se pobrinuli da vam se posluži odgovarajuća hrana na našim događanjima.
 5. Nazočnost na događanjima i sastancima, poslane pozivnice, popisi gostiju, fotografije s naših događanja i aktivnosti.

5. Kako AmCham prikuplja vaše osobne podatke?

AmCham dobiva osobne podatke o vama, primjerice, kada se vi ili vaša organizacija prijavite za članstvo u AmCham-u, kada se prijavite na aktivnosti ili sudjelujete u njima, razgovarate s nama telefonom, koristite se našim mrežnim mjestom, kontaktirate nas e-poštom i/ili dopisom, date nam svoju posjetnicu, kontaktirate nas glede usluga ili ponuda, ili kada sudjelujete u istraživanjima članstva.

Također možemo prikupljati vaše osobne podatke od vašeg poslodavca, ako je vaš poslodavac član ili se prijavljuje za članstvo u AmCham-u a vas je naveo kao osobu za kontakt, ili ako vas npr. vaš supružnik, kolega ili bilo koji znanac navede kao pratnju prilikom prijave za događanja.

Također možemo prikupljati vaše osobne podatke od partnera, od trećih strana koje su pružatelji usluga te iz javno dostupnih izvora.

6. Koliko dugo AmCham čuva vaše osobne podatke?

Čuvat ćemo vaše osobne podatke dok ste član Komore, dok ste osoba za kontakt ili predstavnik kompanije koja je član Komore ili u roku u kojem je tako navedeno u bilo kojem mjerodavnom ugovoru.

Ako prekinete svoje članstvo ili ako se raskine mjerodavni ugovor s vama, možemo čuvati vaše osobne podatke do 10 godina kako bi AmCham mogao odgovoriti na sva pitanja ili pritužbe, ili kako bismo vodili evidenciju u skladu s mjerodavnim zakonima i propisima.

7. S kime Komora dijeli vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa sljedećim organizacijama:

 1. suorganizatorima naših događanja i/ili aktivnosti, kao što su druge gospodarske komore, članovi i partneri
 2. kompanijama za organizaciju događanja
 3. organizacijama i pojedincima s kojima vas upoznamo
 4. organizacijama za koje zatražite da im pružimo vaše osobne podatke
 5. pružateljima usluga, kao što su kompanije za financijske usluge; pružateljima softvera za prijave za događanja, pozivnice i novosti; pružateljima softvera za upravljanje odnosima s klijentima; pružateljima softvera članskog imenika, i
 6. za aktivnosti AmCham-a u suradnji s veleposlanstvom SAD-a u njihovom prostoru, slanje odgovarajućih pozivnica i pridržavanje sigurnosnih protokola.

8. Kako možete pristupiti svojim osobnim podacima i kontrolirati ih?

Dok posjedujemo ili obrađujemo vaše osobne podatke, u svakom trenutku imate sljedeća prava:

 1. Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje AmCham čuva i obrađuje, te zatražiti njihovu kopiju.
 2. Ako smatrate da je bilo koji osobni podatak koji se odnosi na vas netočan ili nepotpun, možete zatražiti ispravak toga podatka. AmCham će odmah ispraviti svaki takav osobni podatak.
 3. Imate pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili ograničenje obrade vaših osobnih podataka, pod uvjetima i u granicama koje su propisane Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (OUZP).
 4. Imate pravo na prenosivost podataka, tj. imate pravo zatražiti da se osobni podaci koje ste pružili AmCham-u vrate vama ili da se prenesu nekom drugom u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Potonje pravo mora se ostvariti u skladu s vašim obvezama čuvanja povjerljivosti.
 5. Imate pravo prigovora na podvrgavanje pravnim učincima automatske obrade, uključujući profiliranje, pod uvjetima i u granicama propisanima u OUZP-u.

Možete ostvariti gore navedena prava tako da nas kontaktirate na način naveden u gornjem članku 2. Nadalje, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu kako je navedeno u nastavku.

9. Pravo prigovora na obradu

Imate pravo na prigovor na određene vrste obrade, poput izravnog marketinga.

10. Zatražite kopiju svojih osobnih podataka

Ako želite pristupiti kopiji svojih osobnih podataka koje čuva AmCham i pribaviti ju, molimo da nas kontaktirate na način naveden u gornjem članku 2.

U slučaju da AmCham odbije vaš zahtjev za pravom pristupa, pribavit ćemo vam obrazloženje razloga za isto. Nadalje, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu kako je navedeno u nastavku.

11. Kako povući svoju privolu

Ako ste dali svoju privolu i time Komori dali pravo na obradu vaših osobnih podataka a želite povući tu privolu, molimo pošaljite poruku e-pošte na privacy@amcham.hr. Međutim, vaše povlačenje privole ne utječe na zakonitost AmCham-ove obrade podataka temeljem vaše privole prije njezinoga povlačenja.

Ako povučete privolu, možda vam nećemo moći pružiti svoje usluge kao što je članstvo.

12. Što se događa ako odlučite ne dati svoje osobne podatke AmCham-u?

Možda ćemo morati prikupljati osobne podatke sukladno zakonu ili sukladno ugovoru koji AmCham ima s vama ili vašom organizacijom. Ako odlučite ne dati AmCham-u vaše zatražene osobne podatke, to može odgoditi ili spriječiti naše izvršenje ugovornih obveza ili pružanje naših usluga vama. Ako je vaše davanje bilo kojih osobnih podataka neobavezno, navest ćemo to prilikom prikupljanja vaših osobnih podataka.

13. Kako podnijeti pritužbu

Molimo da nam javite ako ste nezadovoljni načinom na koji smo upotrijebili vaše osobne podatke tako da nas kontaktirate na način naveden u gornjem članku 2.

U slučaju da želite podnijeti pritužbu o načinu na koji AmCham obrađuje vaše osobne podatke ili o načinu na koji se vaš zahtjev obrađuje, imate pravo podnijeti pritužbu izravno nadzornom tijelu u mjestu u kojem živite ili radite, ili u mjestu u kojemu smatrate da je došlo do problema u vezi s vašim osobnim podacima. Pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, http://azop.hr/data-protection-agency, azop@azop.hr

14. Izmjene i dopune ove Izjave

Uvjeti ove Izjave mogu se povremeno izmijeniti i dopuniti. Sve materijalne izmjene i dopune ove Izjave objavit ćemo putem odgovarajućih obavijesti na ovom mrežnom mjestu ili ćemo vas kontaktirati drugim prikladnim komunikacijskim kanalima.Povratak na početnu stranicu