Povratak na početnu stranicu

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNIH PODATAKA


Ova Izjava o zaštiti privatnih podataka („Izjava”) objašnjava kada i zašto prikupljamo vaše osobne podatke, način na koji ih upotrebljavamo, vaša prava u odnosu na to podatke, te uvjete pod kojima ih možemo otkriti trećim stranama.


1. O Američkoj gospodarskoj komori u Hrvatskoj (AmCham)

AmCham Hrvatska zastupa poslovne interese američkih i međunarodnih tvrtki te kompanija u hrvatskom vlasništvu od 1998. godine. Predstavljamo široku međunarodnu platformu koja okuplja kompanije bez obzira na njihovo podrijetlo ili veličinu, predane poslovanju u Hrvatskoj, koje pridonose konkurentnosti Hrvatske i visokim standardima poslovanja.

AmCham predstavlja više od 220 kompanija koje zapošljavaju više od 67.000 ljudi u Hrvatskoj. AmCham Hrvatska je osnovan kao nevladina i neprofitna organizacija poslovnih društava, a u cijelosti ju financira njezino članstvo.

Naša je misija pružiti svojim članovima forum za razvoj poslovnih prilika putem promicanja visokih standarda poslovanja, političkog zagovaranja i umrežavanjem na visokoj razini. Možete saznati više o nama na www.amcham.hr

2. Kontaktni podaci

Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji AmCham obrađuje vaše podatke, ovoj Izjavi ili načinu na koji štitimo privatne podatke, molimo da ih pošaljete e-poštom na privacy@amcham.hr ili dopisom u Američku gospodarsku komoru u Hrvatskoj, Strojarska 22, 10000 Zagreb, Hrvatska. Također nas možete kontaktirati telefonom na broj +385 1 4836 777.

3. Svrhe i temelji prikupljanja osobnih podataka

Vaši osobni podaci su zaštićeni zakonom, te svaka obrada vaših osobnih podataka mora biti zakonski utemeljena i u skladu s mjerodavnim zakonom. To se također odnosi na dijeljenje vaših osobnih podataka s trećim stranama. Prikupljamo osobne podatke predstavnika društva članova AmCham-a, predstavnika društva poslovnih suradnika i predstavnika javne uprave, međunarodnih organizacija i diplomatskih predstavništva (ispitanici) te ih obrađujemo na temelju:

 1. provedbe naših međusobnih ugovora
 2. sukladnosti sa zakonskim obvezama
 3. naših legitimnih interesa i legitimnih interesa trećih strana

Predani smo osiguravanju toga da osobni podaci koje prikupljamo i upotrebljavamo budu prikladni za relevantnu svrhu, u skladu s visokim standardima Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP).


U koju svrhu upotrebljavamo vaše osobne podatke Pravni temelj obrade Legitimni interesi
 • Unos u poslovnu bazu podataka AmCham-a Hrvatska
 • Izvršenje ugovora ili
 • Naši legitimni interesi
 • Upravljanje našim odnosom sa članicama, predstavnicima organizacije ili poslovnim partnerima
 • Slanje informacija o aktivnostima i uslugama AmCham-a na vašu adresu e-pošte i pisanih pozivnica na posebna događanja
 • Naši legitimni interesi
 • Pružanje pogodnosti članstva i usluga na koje članice imaju pravo
 • Promocija članova
 • Omogućavanja povezivanja između članica
 • Telefonski podsjetnici koji se odnose na aktivnosti i usluge AmCham-a
 • Naši legitimni interesi
 • Podsjećanje na aktivnosti koje su u području interesa članica
 • Slanje elektroničkog Q-biltena s posebnim ponudama članova
 • Naši legitimni interesi
 • Promocija i povezivanje članica
 • Pružanje pogodnosti članstva
 • Slanje AmCham-ova Godišnjaka i časopisa News&Views
 • Naši legitimni interesi
 • Promocija članica
 • Redovito obavještavanje o našim aktivnostima i uslugama
 • Prikupljanje elektroničkim putem povratnih informacija o zadovoljstvu AmCham-ovim uslugama i aktivnostima, kao i o bitnim pitanjima koja se odnose na poslovanje
 • Naši legitimni interesi
 • Osigurati pružanje najbolje moguće usluge, prikupljanje relevantnih podataka za naš politički rad i zagovaračke napore prema vlastima

Iznimno, AmCham može obrađivati Vaše osobne podatke na temelju neke druge pravne osnove te ćete u takvim slučajevima biti pravodobno informirani u skladu sa zahtjevima OUZP-a.

4. Koje osobne i druge podatke prikuplja AmCham?

AmCham može prikupljati informacije obuhvaćene sljedećim kategorijama podataka:

 1. Podaci o kompaniji: naziv, pravni oblik, broj djelatnika, vlasnička struktura, OIB/PIN, godina osnivanja, glavna poslovna djelatnost, sjedište, opis kompanije.
 2. Ime i kontakt podaci osoba u društvu koje su ovlaštene za komunikaciju s AmCham-om: ime i prezime, titula, funkcija, adresa e-pošte, poštanska adresa društva, telefonski broj.
 3. Vjerodajnice: lozinke i slični sigurnosni podaci koji se upotrebljavaju za autentifikaciju i pristup mrežnim stranicama AmCham-a koje su dostupne samo članovima.
 4. Podaci o prehrambenim navikama i mogućim alergijama: informacije o, primjerice, alergijama na hranu i sl. za potrebe organizacije naših poslovnih događanja.
 5. Informacije o pozivanju i nazočnosti na događanjima i sastancima (poslane pozivnice, popisi gostiju).
 6. Fotografije i video zapisi s naših događanja i aktivnosti.

Određene aktivnosti AmCham-a se snimaju i fotografiraju kako bi javnost bila upoznata s našim aktivnostima, što predstavlja naš legitiman interes. U tom smislu, vaše fotografije i snimke kao i drugi osobni podaci koji su vezani uz aktivnosti u AmCham-u mogu biti javno objavljeni, ako su relevantni za javnost našeg rada

5. Kako AmCham prikuplja osobne podatke ispitanika?

AmCham prikuplja osobne podatke o vama, primjerice, kada se vaša organizacija prijavi za članstvo u AmCham-u, kada se prijavite na aktivnosti ili sudjelujete u njima, razgovarate s nama telefonom, koristite se našim mrežnim stranicama (putem mrežnih kolačića), kontaktirate nas e-poštom i/ili dopisom, date nam svoju posjetnicu, kontaktirate nas glede usluga ili ponuda, ili kada sudjelujete u istraživanjima članstva.

Također možemo prikupljati vaše osobne podatke od vašeg poslodavca, ako je vaš poslodavac član ili se prijavljuje za članstvo u AmCham-u a vas je naveo kao osobu za kontakt, ili ako vas npr. vaš supružnik, kolega ili bilo koji znanac navede kao pratnju prilikom prijave za događanja.

Također možemo prikupljati vaše osobne podatke od partnera, trećih strana koje su pružatelji usluga te iz javno dostupnih izvora.

6. Koliko dugo AmCham čuva osobne podatke ispitanika?

Čuvat ćemo kontakt osobne podatke predstavnika društva člana Komore, dok je društvo član Komore ili u roku u kojem je navedeno u bilo kojem mjerodavnom ugovoru. Ukoliko društvo nije član Komore podatke ćemo čuvati dok imamo legitimni interes. Podaci o pruženim uslugama predstavnicima društva ćuvati će se pet godina. Ako je mjerodavnim zakonima ili propisima drukčije određeno, primjenjivati će se rokovi koji su njima propisani.

7. S kime Komora dijeli osobne podatke ispitanika?

Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa sljedećim organizacijama:

 1. Suorganizatorima naših događanja i/ili aktivnosti, kao što su druge gospodarske komore, članovi i partneri.
 2. Kompanijama za organizaciju događanja.
 3. Organizacijama i pojedincima s kojima vas direktno upoznamo.
 4. Organizacijama za koje vi zatražite da im pružimo vaše osobne podatke.
 5. Pružateljima usluga, kao što su kompanije za financijske usluge; pružateljima softvera za prijave za događanja, pozivnice i novosti; pružateljima softvera za upravljanje odnosima s klijentima; i
 6. Veleposlanstvom SAD-a za aktivnosti koje AmCham organizira s njima u suradnji u njihovom prostoru, za potrebe slanja odgovarajućih pozivnica i pridržavanje njihovih sigurnosnih protokola.

8. Prava ispitanika

Ispitanici imaju sljedeća prava:

 1. Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje AmCham čuva i obrađuje, te zatražiti njihovu kopiju.
 2. Ako smatrate da je bilo koji osobni podatak koji se odnosi na vas netočan ili nepotpun, možete zatražiti ispravak toga podatka. AmCham će odmah ispraviti svaki takav osobni podatak u skladu s OUZP-om.
 3. Imate pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili ograničenje obrade vaših osobnih podataka, pod uvjetima i u granicama koje su propisane OUZP-om.
 4. Imate pravo na prenosivost podataka, tj. imate pravo zatražiti da se osobni podaci koje ste pružili AmCham-u vrate vama ili da se prenesu nekom drugom u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, pod uvjetima i u granicama koje su propisane u OUZP-u.
 5. Imate pravo prigovora na podvrgavanje pravnim učincima automatske obrade, uključujući profiliranje, pod uvjetima i u granicama propisanima u OUZP-u.
 6. Imate pravo na ograničenje obrade u granicama propisanim u OUZP-u.
 7. Imate pravo na prigovor u granicama propisanim u OUZP-u.

Možete ostvariti gore navedena prava tako da nas kontaktirate na način naveden u članku 2. Ove izjave. Nadalje, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) kako je navedeno u nastavku.

9. Kako povući svoju privolu

Iznimno, ako ste dali svoju privolu i time AmCham-u dali pravo na obradu vaših osobnih podataka a želite povući tu privolu, molimo pošaljite poruku e-pošte na privacy@amcham.hr. Međutim, vaše povlačenje privole ne utječe na zakonitost AmCham-ove obrade podataka temeljem vaše privole prije njezinoga povlačenja.

10. Kako podnijeti pritužbu

Molimo da nam javite ako ste nezadovoljni načinom na koji smo upotrijebili vaše osobne podatke tako da nas kontaktirate na način naveden u članku 2. ove izjave.

U slučaju da želite podnijeti pritužbu o načinu na koji AmCham obrađuje vaše osobne podatke ili o načinu na koji se vaš zahtjev obrađuje, imate pravo podnijeti pritužbu izravno nadzornom tijelu u mjestu u kojem živite ili radite, ili u mjestu u kojemu smatrate da je došlo do problema u vezi s vašim osobnim podacima. Pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, http://azop.hr/data-protection-agency, azop@azop.hr

11. Izmjene i dopune ove Izjave

Uvjeti ove Izjave mogu se povremeno izmijeniti i dopuniti. Sve materijalne izmjene i dopune ove Izjave objavit ćemo putem odgovarajućih obavijesti na ovom mrežnom mjestu ili ćemo vas kontaktirati drugim prikladnim komunikacijskim kanalima.Povratak na početnu stranicu