Odbor za turizam

Predsjednik odbora: gosp. Goran Rihtarić, EX-ALTO d.o.o.
E: goran@ex-alto.hr

Potpredsjednik: gosp. Siniša Topalović, Horwath HTL d.o.o.
E: stopalovic@horwathhtl.com  
 

PLAN AKTIVNOSTI 2018.

1. Zdravstveni turizam

  •  Razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj temelji se na inicijativama privatnog sektora te je podrška Vlade potrebna kako bi se realizirao potencijal ove konkurentne industrije

2. Tržište rada i turizam – porezna politika

  • Funkcionalno tržište rada i uvjeti koji omogućuju konkurentno poslovno okruženje neophodni su za privlačenje novih investicija u turizmu. Trenutni uvjeti vezano uz tržište rada i dostupnost radne snage neodrživi su. Potrebne su specifične strukturirane mjere i izmjene regulative kako bi se situacija popravila, a ovo (između ostalog) zahtijeva ponovno promišljanje poreznog okvira, kako bi se Hrvatsku učinilo privlačnijom zemljom za ulaganja u turizmu

3. Tržište rada i turizam – radno zakonodavstvo

  • Hrvatska je suočena s nedostatkom dostupne radne snage u sektoru turizma te sa značajnim nepodudaranjem između dostupnih vještina i potreba tržišta
  • Potrebne su mjere za tržište rada kako bi se premostio ovaj jaz, suprotstavilo negativnim učincima sezonalnosti na dostupnost i zadržavanje ljudskih resursa te kako bi se povećala privlačnost turizma kao moguće dugoročne karijerne opcije


Članovi odbora:
Abbott Laboratories d.o.o. - Sanja Matić
Addiko Bank d.d. - Igor Vukasović
Adecco d.o.o. za privremeno zapošljavanje - Bojan Poljičak
Aion d.o.o. - Nada Burić
Anterra d.o.o. / Hertz Croatia franchisee - Daniel Drenški, Vjekoslav Gačar
Atlas d.d. - Nikolina Frklić, Tomislav Varga
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “prim.dr.Martin Horvat” Rovinj - Marinko Rade
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH - Podružnica Zagreb - Hrvoje Bardek
Crowe Horwath d.o.o. - Dubravka Lacković Smole, Maja Blažević
Esplanade Oleander d.o.o. - Esplanade Zagreb Hotel - Ivica Krizmanić
EX-ALTO d.o.o. - Antonia Radić, Goran Rihtarić
Golf i ladanjski klub Zagreb 1995 - Gordana Popović Vinčić
Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o. - Siniša Topalović
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o. - Mirna Pavletić Župić
Poliklinika Bagatin - Alka Uroda, Ognjen Bagatin
Poliklinika Terme - Ivan Brozičević, Vlasta Brozičević
RIT Croatia - Domagoj Nikolić
Roraima 5 d.o.o. – FORUM Zagreb - Māra Vītols - Hrgetić
Sheraton Zagreb Hotel - HUP-Zagreb d.d. - Mario Šušak
Supetrus hoteli d.d. - Marion Duzich, Silva Sekulo
The Westin Zagreb - Darko Radetić
Uber Croatia - Davor Tremac
Udruga EU Centar - Domagoj Vidaković
Udruga za istraživanja i razvoj ODAS - Ivana Božičević
Valamar Riviera d.d. - Ivana Budin Arhanić, Deana Stipanović
Vlahović Grupa d.o.o. - Vlahovic Group Government Relations - Milly Doolan
Woodsford Grupa d.o.o. - Krešimir Špoljar, Vanja Kutica
Zagreb City Hotels d.o.o. (DoubleTree by Hilton Zagreb) - Josipa Jutt Ferlan

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 220 članova, koji zapošljavaju više od 70.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se