Primjena sustava e-Žalbi u javnoj nabavi

Počevši od 1. siječnja 2018. godine, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave moguće je izjaviti žalbu putem međusobno povezanih informatičkih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (sustav e-Žalba). Mogućnost izjavljivanja elektroničke žalbe predviđena je ZJN 2016, dok je oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije detaljnije uređen Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.).

Nakon javne objave nadmetanja i dostave ponuda elektroničkim sredstvima komunikacije, elektronička žalba predstavlja daljnji korak do potpune digitalizacije postupka javne nabave.

S obzirom na mogućnost izjavljivanja elektroničke žalbe, i pred Državnom komisijom je izazov i zadatak koji podrazumijeva žalbeni postupak, u cijelosti bez papira.

Uzimajući u obzir značaj koji uvođenje elektroničke žalbe ima za gospodarske subjekte koji sudjeluju u postupcima javne nabave, cilj ovog događanja je bio što bolja obaviještenost gospodarskih subjekata o mogućnosti i načinu izjavljivanja e-Žalbe.

Govornici:

 • Goran Matešić, predsjednik DKOM-a
 • Anđelko Rukelj, zamjenik predsjednika DKOM-a
 • Ostap Graljuk, voditelj Uredništva multimedijskih izdanja, Narodne novine

Svi članovi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave bili su prisutni na događanju.

 • 2. ožujak 2018
 • 09:00h - 11:00h
 • Hotel Dubrovnik, Gajeva ul. 1, dvorana ban Frankopan
Rasprodano
Program
 • 08:30-09:00 Registracija sudionika i doručak
 • 09:00-09:05 Pozdravni govor - Andrea Doko Jelušić, Izvršna direktorica, AmCham
 • 09:05-09:30 Goran Matešić, predsjednik, DKOM - Gospodarsko-pravni aspekt e-Žalbe
 • 09:30-09:55 Anđelko Rukelj, zamjenik predsjednika, DKOM -Pravilnik o izjavljivanju elektroničke žalbe u javnoj nabavi (NN 101/17.) i novine koje isti donosi 
 • 09:55-10:20 Ostap Graljuk, voditelj Uredništva multimedijskih izdanja, Narodne novine - Elektronički oglasnik javne nabave RH - kako izjaviti e-Žalbu 
 • 10:20-10:50 Pitanja 

 

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 220 članova, koji zapošljavaju više od 70.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se