Nazad na vijesti
Objava za medije - AmCham predstavio preporuke uz najavljenu izmjenu zakon o javnoj nabavi
5. listopad 2021.

Objava za medije - AmCham predstavio preporuke uz najavljenu izmjenu zakon o javnoj nabavi

AmCham je predstavio državnoj tajnici Nataši Mikuš Žigman i ravnateljici Uprave za trgovinu i politiku javne nabave Nini Čulini iz Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja Preporuke za unaprjeđenje sustava pravne zaštite u javnoj nabavi kao i Preporuke o izobrazbi u području javne nabave.

„Javni sektor na nabavu roba, radova i usluga od sudionika u privatnom sektoru putem postupaka javne nabave godišnje potroši iznose koji premašuju nekoliko desetaka milijardi kuna, što je u 2019. godini predstavljalo preko 16% ukupnog iznosa BDP-a Republike Hrvatske. Budući da se radi o značajnom trošenju proračunskog novca, potrebno je uspostaviti učinkovite mehanizme kojima se ispravljaju nedostaci u postupcima javne nabave i time unaprjeđuje konkurentnost hrvatskog gospodarstva“, istaknula je Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica AmCham-a na sastanku.

Identificirani su određeni nedostatci u sustavu javne nabave, što uključuje između ostalog neusklađenost prakse tijela koja odlučuju o pravima i obvezama sudionika postupaka javne nabave, nedostatak kapaciteta na strani nadzornih tijela javnog sektora koja su zadužena za kontrolu zakonitosti postupaka javne nabave, kao i značajan nedostatak provedbe nadzora nad zakonitim izvršavanjem ugovora dodijeljenih kroz postupke javne nabave.

AmCham smatra kako je potrebno sustavno raditi na osnaživanju institucija kojima je zakonom povjerena funkcija nadzora nad zakonitošću provođenja postupaka javne nabave. Pri tome, osobitu pažnju treba posvetiti ulogama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Državnog odvjetništva u provođenju takvog nadzora.

Također, nužno je trajno unaprjeđivati kapacitete Visokog upravnog suda radi poboljšanja kvalitete pravne zaštite u sudskom postupcima. AmCham stoga predlaže uspostavljanje novog sudskog odjela specijaliziranog isključivo za sudske postupke iz domene javne nabave, na način da se imenuju posebna sudska vijeća koja bi odlučivala u takvim postupcima.

Sustav pravne zaštite u postupcima javne nabave ne omogućava u svim slučajevima pravodoban i efikasan način kontrole trošenja proračunskih sredstava. Iz navedenog razloga, AmCham smatra kako bi se proširivanjem kruga osoba koje su ovlaštene podnijeti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) značajno unaprijedio sustav takve pravne zaštite.

Pravna sigurnost, kao jedno od najviših mjerila demokratskog društva i temeljni preduvjet za gospodarski napredak, ostvaruje se ponajprije kroz predvidivost postupanja sudova i državnih tijela. Institut obrazloženog mišljenja je značajno poboljšao predvidivost postupanja Porezne uprave u točno određenim predmetima. Uvođenjem sličnog koncepta u postupanje DKOM-a omogućilo bi se otklanjanje neusklađenih praksi, dvojbi u primjeni zakona te prenio teret odlučivanja o ključnim pitanjima s Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, što su koristi koje AmCham snažno podržava. Kako bi se osiguralo da DKOM ima potrebne kapacitete za preuzimanje ovakve zadaće, AmCham predlaže da izdavanje mišljenja bude podložno plaćanju administrativne naknade (po uzoru na Poreznu upravu) koja bi se smatrala prihodom DKOM-a.

„Smatramo da je kvalitetnija izobrazba u području javne nabave, ako ne preduvjet, onda u svakom slučaju važan i potreban prvi korak uspješnoj provedbi daljnje profesionalizacije cjelokupnog sustava javne nabave. Osobe zaposlene unutar sustava javne nabave trebaju biti kontinuirano i adekvatno educirane, ali i motivirane za rad u tom sustavu. Izuzetno je važno kod zaposlenika sustava javne nabave osvijestiti važnost transparentnosti i integriteta kao centralnih vrijednosti javne nabave u načelu, ali ujedno i onih koji se u praksi najčešće krše.“, zaključila je Doko Jelušić.

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 270 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se