natrag na listu članova

Odvjetničko društvo Župan, Babić & Antunović d.o.o.

Kategorija Small Business Member Industrija: Pravne usluge

Odvjetničko društvo Župan, Babić & Antunović pruža punu pravnu podršku te sveobuhvatne pravne usluge u svim područjima prava. Strukturu stranaka čine domaće i strane pravne i fizičke osobe, međunarodne organizacije te multinacionalna društva.

Društvo je član IR Global međunarodne mreže profesionalnih usluga s više od 4500 partnera u preko 150 jurisdikcija, MCPA Network lobističke i konzultantske poslovne mreže koja svoje usluge pruža na području središnje i jugoistočne Europe kao ekskluzivni partner za Republiku Hrvatsku, te ugovorni partner BridgeWest internetskog pružatelja pravnih usluga za statusna pitanja trgovačkih društava. Konačno, društvo je u svom poslovanju usko vezano uz Računovodstvenu kuću UNIJA, međunarodnu računovodstvenu kuću sa sjedištem u Sloveniji. Cilj je organizacija poslovanja koje pruža punu pravnu podršku strankama kako bi se ostvarile sve njihove potrebe, a načela kojima se vodi su potpune i točne pravne informacije te transparentnost i brzina u komunikaciji.

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 250 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se