Radna skupina za zaštitu intelektualnog vlasništva

Danas upravljanje nematerijalnom imovinom postaje strateški važan element poslovanja koji najčešće predstavlja odlučujuću prednost pred konkurencijom. Učinkovita zaštita prava intelektualnog vlasništva ključni je faktor za poticanje inovativnosti i posljedično stvaranje konkurentnijeg gospodarstva s većom zaposlenošću. Radna skupina za intelektualno vlasništvo ima za cilj osnažiti primjenu zakonodavstva u svrhu zaštite nositelja prava intelektualnog vlasništva te sudjelovati u edukativnim aktivnostima za  tijela državne uprave.

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Radne skupine:
ALSTOM Hrvatska d.o.o.
Facebook Ireland Limited
Google Hrvatska d.o.o.
Hrvatski Telekom d.d.
Hrvatsko društvo skladatelja
HT produkcija d.o.o.
IBM Hrvatska d.o.o.
JT International Zagreb d.o.o.
Microsoft Hrvatska d.o.o.
Nike CR d.o.o.
NOVA TV d.d.
Odvjetničko društvo Divjak, Topić i Bahtijarević d.o.o.
Vukmir i suradnici odvjetničko društvo d.o.o.
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o.
Offline Solutions d.o.o.
Oracle Hrvatska d.o.o.
Podravka d.d.
Vlahović Grupa d.o.o. - Vlahovic Group Government Relations
ZMP IP d.o.o.

 

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 300 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se