Nazad na vijesti
16. prosinac 2022.

Sastanak s državnom tajnicom Natašom Mikuš Žigman

Predstavnici AmCham-a održali su sastanak s gđom Natašom Mikuš Žigman, državnom tajnicom i gđom Ninom Čulinom, ravnateljicom Uprave za trgovinu i politiku javne nabave iz Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja te gđom Majom Štefok iz Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Tema sastanak bila je AmCham-ovo stajalište „Nesklad u odnosu procijenjene vrijednosti nabave i iznosa ponuda u postupcima javne nabave u Republici Hrvatskoj“.

Već dulji niz godina u postupcima javne nabave koji se u Hrvatskoj provode prema Zakonu o javnoj nabavi i pripadajućim podzakonskim propisima primjećuje se trend značajnog nesklada između procijenjene vrijednosti nabave koju Naručitelj određuje i zaprimljenih ponuda, čiju cijenu diktira tržište. U ovom stajalištu donosimo prikaz primjenjivog zakonodavnog okvira, konkretnih primjera iz prakse u Hrvatskoj i iz prakse drugih zemalja te u konačnici prijedloge za rješavanje, odnosno ublažavanje postojeće problematike u Hrvatskoj.

U tom smislu, predlaže se izmijeniti primjenjivi pravni okvir u sljedećem:

• Nužnost provođenja prethodne analize tržišta kako bi naručitelji adekvatno odredili procijenjenu vrijednost nabave
• Preispitivanje/analizu cijene izuzetno niske ponude predvidjeti kao zakonsku obvezu, a ne samo neobveznu mogućnost naručitelja
• Propisivanje obveze naručitelju da je pri prihvaćanju ponude koja se čini izuzetno niska dužan u Zapisniku o pregledu i ocjeni obrazložiti razloge prihvaćanja takve ponude, a posebice uzimajući u obzir okolnosti navedene u članku 289. stavku 2. ZJN 2016 

Nadalje, upućuje se na provođenje mjera, koje se ostvaruju sljedećem:
• Provesti aktivnosti širenja svijesti javnih naručitelja o njihovim mogućnostima i pravima koja nedovoljno koriste
• Širenje svijesti javnosti o korištenju kriterija za odabir ponuda u svrhu poštivanja načela ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava
• Proširiti krug ovlaštenika koji mogu propitkivati izuzetno niske ponude 

Gđa Mikuš Žigman, gđa Čulina i gđa Štefok istaknule su kako se Ministarstvo bavi problematikom niskih cijena već deset godina te su iskazale otvorenost za suradnju s AmCham-om po tom pitanju, posebice u dijelu da se uvede obveza provođenja prethodne analize tržišta te obveza analiziranja cijene izuzetno niske ponude. 

Na sastanku su najavljene i planirane izmjene Zakona o javnoj nabavi planirane za 2023. godinu na kojima će AmCham i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno surađivati.  

Ispred AmCham-a na sastanku su sudjelovali Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica, Jelena Markulin, zamjenica predsjedatelja Odbora za javnu nabavu, Danijela Trgovčić, članica Odbora za javnu nabavu i Dražen Malbašić, voditelj politika.

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 300 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se