Radna skupina za zaštitu osobnih podataka

Radna skupina za zaštitu podataka nastala je s ciljem pravovremene prilagodbe kompanija članica AmCham-a Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) koja predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka. Općom uredbom se osigurava ujednačeno postupanje nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka na teritoriju Europske unije. Datum stupanja na snagu je 25. svibnja 2018. godine do kada su kompanije dužne završiti usklađivanje s odredbama Uredbe.

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Radne skupine:
General Electric Hrvatska d.o.o.
Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o.
Carlsberg Croatia d.o.o.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Krehić i partneri Odvjetničko društvo d.o.o.
Medtronic Adriatic d.o.o.
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Novartis Hrvatska d.o.o.
Odvjetničko društvo Divjak, Topić i Bahtijarević d.o.o.
Odvjetničko društvo Vedriš & Partneri
Olympus Czech Group, s.r.o.
Poslovna Inteligencija d.o.o.
PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PwC Croatia)
Roche d.o.o.
SANDOZ d.o.o.
Schneider Electric d.o.o.
TELE2 d.o.o.
UNIQA osiguranje d.d.
Vlahović Grupa d.o.o. - Vlahovic Group Government Relations
Zagrebačka Banka d.d.

 

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 300 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se