Radna skupina za zaštitu osobnih podataka

Radna skupina za zaštitu osobnih podataka nastala je s ciljem pravovremene prilagodbe kompanija članica AmCham-a Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)

MISIJA:

Radna skupina za zaštitu podataka nastala je s ciljem pravovremene prilagodbe kompanija članica AmCham-a Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) koja predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka. Općom uredbom se osigurava ujednačeno postupanje nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka na teritoriju Europske unije. Datum stupanja na snagu je 25. svibnja 2018. godine do kada su kompanije dužne završiti usklađivanje s odredbama Uredbe.

 

PLAN AKTIVNOSTI 2017

1. Organizacija radionica na stručnoj razini

  • U suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka održat će se radionice za stručnoj razini na kojima će sudjelovati predstavnici kompanija članova  AmCham-a koji se bave zaštitom osobnih podataka i predstavnici Agencije za zaštitu osobnih podataka zaduženi za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka. Zainteresirane industrije za organiziranje radionica uključuju ICT sektor, zdravstveni sektor i financijski / konzultantski sektor.

2. Organiziranje događanja o novitetima i implikacijama Uredbe na poslovanje u Hrvatskoj i EU

  • U suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka potkraj 2017. godine održat će se događanje za cjelokupno članstvo AmCham-a na temu noviteta koje donosi Opća uredba o zaštiti podataka ali i implikacija koje će ona imati na poslovanje kompanija uslijed izmjena koje će nastati njenim stupanjem na snagu.

Članovi radne skupine:
ALSTOM Hrvatska d.o.o. - Kristina Bišćan
Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o. - Laurenz W. Vuchetich
Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o. - Marija Bošković
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH - Podružnica Zagreb - Mia Kanceljak
Hrvatska banka za obnovu i razvitak - Ivan Kovač
Info Novitas d.o.o. - Miro Višić
Johnson & Johnson S.E. d.o.o. - Danko Ćupurdija
Medtronic Adriatic d.o.o. - Neven Trbović
Medtronic Adriatic d.o.o. - Renata Sardelić
Merck Sharp & Dohme d.o.o. - Ksenija Čapo
Novartis Hrvatska d.o.o. - Irena Posavec
Odvjetničko društvo Divjak, Topić i Bahtijarević d.o.o. - Linda Križić
Odvjetničko društvo Divjak, Topić i Bahtijarević d.o.o. - Olena Manuilenko
Odvjetničko društvo Vedriš & Partneri - Ivana Markovinović Žunko
Olympus d.o.o. - Ivana Madunić
Poslovna Inteligencija d.o.o. - Sebastian Ladika
Poslovna Inteligencija d.o.o. - Tomislav Brkljačić
PricewaterhouseCoopers d.o.o. - Dženet Garibović
Roche d.o.o. - Csaba Dohoczky
SANDOZ d.o.o. - Karmen Klemente Maletić
TELE2 d.o.o. - Danijela Perica
TELE2 d.o.o. - Katarina Fulir
 

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 230 članova, koji zapošljavaju više od 80.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se