Odbor za digitalnu ekonomiju

PLAN AKTIVNOSTI 2022

1. Umjetna inteligencija i monetizacija podataka

  • Hrvatskoj nedostaje regulativni okvir o monetizaciji podataka i umjetnoj inteligenciji koji je potreban kao temelj za razvoj industrije i ulaganja u ova područja. Planira se pripremiti stajalište kojim se nude inputi za Nacionalnu strategiju umjetne inteligencije.

2. Bolja komunikacija privatnog i javnog sektora o pitanjima digitalizacije

  • Fragmentacija politika digitalizacije između institucija je značajna i potrebno je uspostaviti bolju koordinaciju, infrastruktura još uvijek nije razvijena na zadovoljavajućoj razini, a Hrvatska ima mnoga područja koja može poboljšati u Indeksu digitalnog gospodarstva i društva (DESI). AmCham će predložiti stajalište o načinima na koje poslovna zajednica može pomoći Vladi s inputima o digitalizaciji na strukturiran način. Primjer dobre prakse je Slovenski strateški savjet za digitalizaciju.

3. Cyber-sigurnost

  • Cyber-sigurnost je važno pitanje u razvijenim gospodarstvima i važan dio poslovnih procedura i trenutno bi njezinu važnost AmCham planira bolje istaknuti u aktivnostima prema javnoj upravi, ali i u privatnom sektoru.

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
A.T. Kearney Management Consulting S.R.L- podružnica Zagreb
A1 Hrvatska d.o.o.
Adcubum d.o.o.
Amazon Data Services Zagreb d.o.o.
Apsolon d.o.o.
Atlantic Grupa d.d.
Baxter Healthcare d.o.o.
Ciklopea d.o.o.
Cisco Systems Hrvatska d.o.o.
Diverto d.o.o.
ETRANET Grupa d.o.o.
Euro Grant Konzalting d.o.o.
EuroNavigator d.o.o.
Farve Pro Invest d.o.o.
FORTINET B.V.
Google Hrvatska d.o.o.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatski Telekom d.d.
Hrvatsko-američko društvo
IBM Hrvatska d.o.o.
INDAGO d.o.o.
InterXion Hrvatska d.o.o.
iOLAP d.o.o.
IQVIA Adriatic d.o.o.
Kovačević Prpić Simeunović odvjetničko društvo d.o.o.
Kyndryl d.o.o.
Marsh d.o.o.
Mastercard Europe - Podružnica Zagreb
Meta Platforms Ireland Limited
Microsoft Hrvatska d.o.o.
NEPHOS d.o.o.
Nokia Solutions and Networks d.o.o.
Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o.
Odvjetničko društvo Ilej & Partneri d.o.o.
Odvjetničko društvo Porobija & Špoljarić d.o.o.
Odvjetnik Mario Perica
Oracle Hrvatska d.o.o.
Podravka d.d.
Poslovna Inteligencija d.o.o.
PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PwC Croatia)
RIT Croatia
Roche d.o.o.
SAP d.o.o.
SAS Institute d.o.o. podružnica Zagreb
Schneider Electric d.o.o.
Selectium d.o.o.
Serengeti d.o.o.
SPAN d.d.
Telemach Hrvatska d.o.o.
Udruga digitalnog zdravstva
Gettheworldmoving GmbH (Trading Name: Virgin Pulse)
VISA Europe ltd.
Visoko učilište ALGEBRA
Vlahović Grupa d.o.o. - Vlahovic Group Government Relations

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 280 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se