Odbor za digitalnu ekonomiju

PLAN AKTIVNOSTI 2023

1. Umjetna inteligencija i monetizacija podataka

  • Hrvatskoj nedostaje regulativni okvir o monetizaciji podataka i umjetnoj inteligenciji koji je potreban kao temelj za razvoj industrije i ulaganja u ova područja.

2. Digitalna valuta - euro

  • Europska središnja banka surađuje s nacionalnim središnjim bankama euro-područja kako bi istražila treba li uvesti digitalni euro. Bila bi to digitalna valuta središnje banke, elektronički ekvivalent gotovini. I nadopunio bi novčanice i kovanice, dajući ljudima dodatni izbor o načinu plaćanja.

3. Zakon o digitalnoj operativnoj otpornosti (DORA)

  • Financijski sektor EU-a reguliran je usklađenim Jedinstvenim pravilnikom, ali se on jedva dotiče operativnih rizika koji se odnose na informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Sadašnji zakonodavni okvir je nepotpun ili nedosljedno usklađen, što ometa jedinstveno tržište financijskih usluga. Komisija je podnijela prijedlog uredbe o digitalnoj operativnoj otpornosti financijskog sektora (DORA) kako bi se uveli i uskladili ključni digitalni operativni zahtjevi diljem EU-a, kako bi se ICT operacije učinile otpornima u slučaju ozbiljnih operativnih poremećaja i cyber- napada.

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
A.T. Kearney Management Consulting S.R.L- podružnica Zagreb
A1 Hrvatska d.o.o.
Adcubum d.o.o.
Amazon Data Services Zagreb d.o.o.
Apsolon d.o.o.
Atlantic Grupa d.d.
Baxter Healthcare d.o.o.
Ciklopea d.o.o.
Cisco Systems Hrvatska d.o.o.
Diverto d.o.o.
ETRANET Grupa d.o.o.
Euro Grant Konzalting d.o.o.
EuroNavigator d.o.o.
Farve Pro Invest d.o.o.
FORTINET B.V.
Google Hrvatska d.o.o.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatski Telekom d.d.
Hrvatsko-američko društvo
IBM Hrvatska d.o.o.
INDAGO d.o.o.
InterXion Hrvatska d.o.o.
iOLAP d.o.o.
IQVIA Adriatic d.o.o.
Kovačević Prpić Simeunović odvjetničko društvo d.o.o.
Kyndryl d.o.o.
Marsh d.o.o.
Mastercard Europe - Podružnica Zagreb
Meta Platforms Ireland Limited
Microsoft Hrvatska d.o.o.
NEPHOS d.o.o.
Nokia Solutions and Networks d.o.o.
Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o.
Odvjetničko društvo Ilej & Partneri d.o.o.
Odvjetničko društvo Porobija & Špoljarić d.o.o.
Odvjetnik Mario Perica
Oracle Hrvatska d.o.o.
Podravka d.d.
Poslovna Inteligencija d.o.o.
PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PwC Croatia)
RIT Croatia
Roche d.o.o.
SAP d.o.o.
SAS Institute d.o.o. podružnica Zagreb
Schneider Electric d.o.o.
Selectium d.o.o.
Serengeti d.o.o.
SPAN d.d.
Telemach Hrvatska d.o.o.
Udruga digitalnog zdravstva
Gettheworldmoving GmbH (Trading Name: Virgin Pulse)
VISA Europe ltd.
Visoko učilište ALGEBRA
Vlahović Grupa d.o.o. - Vlahovic Group Government Relations

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 300 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se