Odbor za digitalnu ekonomiju

PLAN AKTIVNOSTI 2024

1. Jednak pristup za poduzeća unutar EU

  • Europsko digitalno desetljeće naglašava važnost digitalizacije za poboljšanje poslovnog okruženja, javne uprave i života građana. Velike tehnološke tvrtke igraju ključnu ulogu u ovom procesu, a potrebno je osigurati fer tretman i jednak pristup svim tvrtkama koje pružaju digitalna rješenja unutar EU-a, bez diskriminacije.

2. Jedinstvena kontaktna točka za digitalizaciju

  • Potrebna je krovna institucija za digitalizaciju koja bi nadzirala sve politike digitalizacije, imala zakonodavne kapacitete i bila središnje tijelo za digitalne javne usluge. Trenutačno, različite dužnosti i odgovornosti imaju Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, više ministarstava i agencija. Hrvatska bi treba imati Ministarstvo digitalizacije kako bi se mogla uhvatiti u koštac sa svim izazovima koji proizlaze iz ovog područja politike.

3. Hrvatsko zakonodavstvo o obradi podataka unutar Hrvatske i EU

  • Hrvatsko zakonodavstvo o obradi podataka treba ažurirati u skladu s EU zakonodavstvom i najnovijim tehnološkim standardima. Cilj je omogućiti obradu podataka putem oblaka u slučajevima kada je server unutar EU. 

4. GDPR, obrada podataka i sigurnost

  • Potrebne su izmjene Zakona o provedbi GDPR-a, zakonodavstva o obradi podataka, serverima i cloud rješenjima te sigurnosti osobnih podataka. Postojeće zakonodavstvo treba ažurirati kako bi pratilo nova tehnološka rješenja i trendove.

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
A.T. Kearney Management Consulting S.R.L- podružnica Zagreb
A1 Hrvatska d.o.o.
Adcubum d.o.o.
AIRCASH d.o.o.
Alpheus d.o.o.
Atlantic Grupa d.d.
Auto Hrvatska d.d.
Baxter Healthcare d.o.o.
Ciklopea d.o.o.
Cisco Systems Hrvatska d.o.o.
Deloitte d.o.o.
Diverto d.o.o.
Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o.
Elemento Content d.o.o.
ETRANET Grupa d.o.o.
EuroNavigator d.o.o.
Farve Pro Invest d.o.o.
FORTINET B.V.
Google Hrvatska d.o.o.
Grey Box d.o.o.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatski Telekom d.d.
Hrvatsko-američko društvo
IBM Hrvatska d.o.o.
INDAGO d.o.o.
InterXion Hrvatska d.o.o.
IQVIA Adriatic d.o.o.
Iron Mountain Hrvatska d.o.o.
Kovačević Prpić Simeunović odvjetničko društvo d.o.o.
Marsh d.o.o.
Mastercard Europe - Podružnica Zagreb
Meta Platforms Ireland Limited
Microsoft Hrvatska d.o.o.
Nokia Solutions and Networks d.o.o.
Odvjetničko društvo Ilej & Partneri d.o.o.
Odvjetničko društvo Porobija & Špoljarić d.o.o.
Odvjetnik Mario Perica
Oracle Hrvatska d.o.o.
Podravka d.d.
Poslovna Inteligencija d.o.o.
PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PwC Croatia)
Roche d.o.o.
Schneider Electric d.o.o.
Selectium d.o.o.
Serengeti d.o.o.
Span d.d.
Telemach Hrvatska d.o.o.
TIS Grupa d.o.o.
TOKIĆ d.o.o.
Udruga digitalnog zdravstva
UNIQA osiguranje d.d.
Uprise d.o.o.
Vertiv Croatia d.o.o.
Visa Europe Management Services Limited, Podružnica Zagreb
Visoko učilište ALGEBRA
Vlahović Grupa d.o.o. - Vlahovic Group Government Relations

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S 326 članova, koji zapošljavaju više od 95.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se