Odbor za javnu nabavu

MISIJA:

  • Kontinuirana podrška reformama u hrvatskom sustavu javne nabave koje su u potpunosti usklađene s okvirom EU i ugradnja najboljih praksa država članica EU-a u javnoj nabavi na temelju kriterija ekonomski najisplativije ponude
  • Oblikovanje zakonodavnog okvira javne nabave u bliskom partnerstvu s ključnim dionicima - Ministarstvo gospodarstva, Uprava za javnu nabavu
  • Praćenje usklađenosti procesa javne nabave, identifikacija neispunjenih potreba dionika u sustavu javne nabave
  • Zalaganje za najšire moguće prihvaćanje kriterija ekonomski najisplativije ponude u javnoj nabavi
  • Redoviti sastanci s predstavnicima Uprave za javnu nabavu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

PLAN AKTIVNOSTI 2021

  • 1. Profesionalizacija sustava javne nabave uključujući edukaciju u javnoj nabavi
  • 2. Nadležnosti institucija (Definiranje jasnog razgraničenja nadležnosti institucija u sustavu javne nabave)
  • 3. Unaprjeđenje sustava pravne zaštite 

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
A1 Hrvatska d.o.o.
Abbott Laboratories d.o.o.
Aion d.o.o.
ALTPRO d.o.o.
Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o.
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH - Podružnica Zagreb
Ernst & Young d.o.o.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatski Telekom d.d.
IBM Hrvatska d.o.o.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Krehići i partneri Odvjetničko društvo d.o.o.
LMG Autokuća d.o.o.
Matkovic Engineering Technics d.o.o.
Medical Intertrade d.o.o.
Medtronic Adriatic d.o.o.
Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o.
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o.
Oracle Hrvatska d.o.o.
PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PwC Croatia)
Teknoxgroup Hrvatska d.o.o.
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG-Podružnica Zagreb

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 270 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se