Odbor za javnu nabavu

PLAN AKTIVNOSTI 2022

1. Nesklad u odnosu procijenjene vrijednosti i iznosa ponuda u javnoj nabavi

  • U praksi se često dešava da je ponuđena cijena usluga znatno niža od procijenjene vrijednosti nabave, dok u slučaju roba često imamo slučaj gdje je ponuđena cijena znatno viša od procijenjene.
  • AmCham će pripremiti stajalište s preporukama za zakonodavno adresiranje ove problematike, povećanje autonomije naručitelja da djeluju u ovim slučajevima.

2. Izmjene Zakona o javnoj nabavi

  • AmCham će pratiti planirane izmjene Zakona o javnoj nabavi i pripremiti stajalište u odnosu na prijedlog Zakona.

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
A1 Hrvatska d.o.o.
Abbott Laboratories d.o.o.
Aion d.o.o.
ALTPRO d.o.o.
Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o.
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH - Podružnica Zagreb
Ernst & Young d.o.o.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatski Telekom d.d.
IBM Hrvatska d.o.o.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Krehići i partneri Odvjetničko društvo d.o.o.
LMG Autokuća d.o.o.
Matkovic Engineering Technics d.o.o.
Medical Intertrade d.o.o.
Medtronic Adriatic d.o.o.
Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o.
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o.
Oracle Hrvatska d.o.o.
PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PwC Croatia)
Teknoxgroup Hrvatska d.o.o.
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG-Podružnica Zagreb

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 280 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se