Odbor za javnu nabavu

Predsjednica odbora: gđa Dženet Garibović, PricewaterhouseCoopers d.o.o.
T: +385 1 6328 888 E: dzenet.garibovic@hr.pwc.com

Potpredsjednica: gđa Ema Menđušić Škugor, Odvjetničko društvo Divjak, Topić i Bahtijarević d.o.o.
T: 385 1 5391 600 E: Ema.Skugor@dtb.hr

MISIJA:

  • Kontinuirana podrška reformama u hrvatskom sustavu javne nabave koje su u potpunosti usklađene s okvirom EU i ugradnja najboljih praksa država članica EU-a u javnoj nabavi na temelju kriterija ekonomski najisplativije ponude
  • Oblikovanje zakonodavnog okvira javne nabave u bliskom partnerstvu s ključnim dionicima - Ministarstvo gospodarstva, Uprava za javnu nabavu
  • Praćenje usklađenosti procesa javne nabave, identifikacija neispunjenih potreba dionika u sustavu javne nabave
  • Zalaganje za najšire moguće prihvaćanje kriterija ekonomski najisplativije ponude u javnoj nabavi
  • Redoviti sastanci s predstavnicima Uprave za javnu nabavu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

PLAN AKTIVNOSTI 2018

1. Implementacija Zakona o javnoj nabavi 

  • Zakon o javnoj nabavi i pripadajući pravilnici stupili su na snagu te sa sobom nose brojne novitete koji definiraju procese javne nabave u Hrvatskoj. Novonastale promjene sustava javne nabave odnose se i na automatizaciju procesa kao što su e-nabava, e-oglasnik, e-ponude i e-žalbe
  • Uloga Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Upravni sud ključna je za sveukupno funkcioniranje procesa javne nabav

2. Direktive EU-a o pravnim lijekovima

  •  Direktivama EU-a o pravnim lijekovima koordiniraju se nacionalni sustavi pregleda izricanjem zajedničkih standarda kako bi se osiguralo da su brza i učinkovita pravna sredstva dostupna u svim zemljama EU-a kada ponuditelji vjeruju da su ugovori nepravedno dodijeljeni

Članovi odbora:
AbbVie d.o.o. - Ljubiša Mitof-Višurski
Aion d.o.o. - Nada Burić
ALTPRO d.o.o. - Tin Viduka, Zvonimir Viduka
Ernst & Young d.o.o. - Andreja Sulik
Hrvatska banka za obnovu i razvitak - Maja Jurić
Johnson & Johnson S.E. d.o.o. - Damir Detić, Ana Šarlija Guteša, Jelena Markulin
LMG Autokuća d.o.o. - Branko Miošić
Marohnić, Tomek & Gojić d.o.o. - Josip Marohnić
Medical Intertrade d.o.o. - Loreta Kalauz Majstorović
Odvjetničko društvo Divjak, Topić i Bahtijarević d.o.o. - Ema Menđušić Škugor, Ana-Marija Grubišić Čabraja
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o. - Mirna Pavletić Župić
Opel Southeast Europe LLC - podružnica u RH - Igor Baretić
Oracle Hrvatska d.o.o. - Tomislav Zrnc
PricewaterhouseCoopers d.o.o. - Dženet Garibović
Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. - Biljana Šimpraga
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG-Podružnica Zagreb - Saša Jovičić

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 230 članova, koji zapošljavaju više od 80.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se