Odbor za javnu nabavu

PLAN AKTIVNOSTI 2023

1. Izmjene Zakona o javnoj nabavi (ZJN)

  • Najavljena je izmjena Zakona o javnoj nabavi te će članovi odbora pripremiti stajalište na temu izmjena ZJN-a.

2. Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP)

  • ENP često u praksi ne funkcionira kako je to zamislio zakonodavac. Najčešće postupci javne nabave imaju 90/10 omjer cijene i kvalitete. Područja koja se trebaju unaprijediti u ovom kontekstu su odabir i ponderiranje s naglaskom na metodologiju i primjere dobre prakse.

3. Profesionalizacija zaposlenika i sustava u javnoj nabavi (javne institucije)

  • Potrebna je daljnja profesionalizacija dionika u sustavu javne nabave koji rade za javne naručitelje. U kontekstu zaposlenika, potrebno je naglasiti ProcurComp. U kontekstu sustava, potrebno je okrupnjavanje malih i neučestalih naručitelja.

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
A1 Hrvatska d.o.o.
Abbott Laboratories d.o.o.
Aion d.o.o.
ALTPRO d.o.o.
Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o.
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH - Podružnica Zagreb
Ernst & Young d.o.o.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatski Telekom d.d.
IBM Hrvatska d.o.o.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Krehići i partneri Odvjetničko društvo d.o.o.
LMG Autokuća d.o.o.
Matkovic Engineering Technics d.o.o.
Medical Intertrade d.o.o.
Medtronic Adriatic d.o.o.
Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o.
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o.
Oracle Hrvatska d.o.o.
PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PwC Croatia)
Teknoxgroup Hrvatska d.o.o.
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG-Podružnica Zagreb

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 300 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se