Odbor za javnu nabavu

PLAN AKTIVNOSTI 2024

1. Izmjene Zakona o javnoj nabavi (ZJN)

  • Izmjene Zakona o javnoj nabavi najavljene su za treće tromjesečje 2024. Članovi Odbora pripremit će stajalište o izmjenama Zakona s prijedlozima dobre prakse.

2. Jednostavna nabava

  • Udio jednostavnih nabava značajan je ako se promatraju ukupne vrijednosti nabava u Hrvatskoj. Trenutačno jednostavne nabave nisu dovoljno regulirane. Potrebno je  donijeti pravilnik za standardizaciju jednostavnih nabava. Također, sve nove jednostavne nabave, gdje je to moguće, treba objaviti putem novog Elektroničnog oglasnika javne nabave.

3. Profesionalizacija zaposlenika i sustava u javnoj nabavi (javne institucije)

  • Potrebna je daljnja profesionalizacija dionika u sustavu javne nabave koji rade za javne naručitelje. U kontekstu zaposlenika, potrebno je naglasiti ProcurComp. U kontekstu sustava, potrebno je okrupnjavanje malih i neučestalih naručitelja.

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
A1 Hrvatska d.o.o.
Abbott Laboratories d.o.o.
Aion d.o.o.
Altium International d.o.o.
ALTPRO d.o.o.
Auto Hrvatska d.d.
Baxter Healthcare d.o.o.
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH - Podružnica Zagreb
D-Business Consulting International d.o.o.
Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o.
E.ON Hrvatska d.o.o.
Ernst & Young d.o.o.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatski Telekom d.d.
IBM Hrvatska d.o.o.
Iron Mountain Hrvatska d.o.o.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
LEDO plus d.o.o.
Medical Intertrade d.o.o.
Medika d.d.
Medtronic Adriatic d.o.o.
Novartis Hrvatska d.o.o.
Odvjetničko društvo Ilej & Partneri d.o.o.
Odvjetničko društvo Porobija & Špoljarić d.o.o.
Poslovna Inteligencija d.o.o.
PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PwC Croatia)
Radnik d.d.
Roche d.o.o.
SANDOZ d.o.o.
Teknoxgroup Hrvatska d.o.o.
TOKIĆ d.o.o.
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG-Podružnica Zagreb

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S 326 članova, koji zapošljavaju više od 95.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se