Odbor za pravosuđe

PLAN AKTIVNOSTI 2024

1. Stvaranje jedinstvenog nacionalnog sudskog registra

  • Unifikacija 9 sudskih registara u Republici Hrvatskoj je ključna za pravnu sigurnost i optimizaciju rada. Različite prakse registara dovode do pravne nesigurnosti, a unifikacija bi omogućila bolju optimizaciju. Detaljno će se razraditi razlozi, nedostaci i problemi uzrokovani postojanjem 9 različitih registara. Glavne prednosti kreiranja jedinstvenog registra uključuju poboljšanje sustava pravosuđa i ubrzanje ključnih aktivnosti u poslovnom životu poslovnih subjekata u RH.

2. Digitalizacija prijenosa poslovnih udjela i izdvajanje registra poslovnih udjela iz sudskog registra

  • S obzirom na rastući značaj tehnoloških start-upova u hrvatskom gospodarstvu, potrebno je razviti novi sustav za vođenje registra poslovnih udjela. Pojavljuju se problemi u trenutnom sustavu upisa članova društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i svih promjena u članstvu u sudski registar. Uvođenje digitalizacije u postupak prijenosa poslovnih udjela donijet će dugoročne koristi za cjelokupno poslovanje u Hrvatskoj.

Odbor će pratiti sve zakonske izmjene tijekom 2024. od strane Ministarstva pravosuđa i uprave te prema potrebi reagirati. 

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
A1 Hrvatska d.o.o.
Aion d.o.o.
Alpheus d.o.o.
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH - Podružnica Zagreb
Crowe Horwath d.o.o.
Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o.
EOS Matrix d.o.o.
Ernst & Young d.o.o.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatski Telekom d.d.
IBM Hrvatska d.o.o.
INDAGO d.o.o.
Iron Mountain Hrvatska d.o.o.
JT International Zagreb d.o.o.
Kovačević Prpić Simeunović odvjetničko društvo d.o.o.
KPMG Croatia d.o.o.
Medtronic Adriatic d.o.o.
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
NEPHOS d.o.o.
OD Bradvica Marić Wahl Cesarec Skerlev d.o.o.
Odvjetničko društvo Ilej & Partneri d.o.o.
Odvjetničko društvo Porobija & Špoljarić d.o.o.
Odvjetničko društvo Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o.
Odvjetničko društvo Vedriš & Partneri d.o.o.
Orbico d.o.o.
Pešut Matić Galeković Zgombić odvjetničko društvo d.o.o.
Pliva Hrvatska d.o.o.
Poslovna Inteligencija d.o.o.
Vukmir i suradnici odvjetničko društvo d.o.o.
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG-Podružnica Zagreb
ZMP IP d.o.o.

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S 326 članova, koji zapošljavaju više od 95.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se