Odbor za pravosuđe

Predsjednik odbora: gosp. Krešimir Lipovšćak. Krešimir Lipovšćak, Crowe Horwath d.o.o.
E: kresimir.lipovscak@crowehorwath.hr 

Potpredsjednica: gđa Linda Križić, Odvjetničko društvo Divjak, Topić i Bahtijarević d.o.o.

PLAN AKTIVNOSTI 2019.

1. Edukacija i specijalizacija sudaca i edukacija vježbenika

  • Edukacija i specijalizacija sudaca i drugih relevantnih dionika (studenata, profesora, vježbenika itd.) u područjima od ekonomskog značaja (npr. pravo IV-a, javna nabava) potrebna je kako bi se učinkovitije rješavali postojeći i očekivani problemi, u sferi pravosuđa.

2. Odgovornost sudačke profesije

  • U hrvatskom sustavu pravosuđa, sudstvo je neovisno sukladno Ustavu. U praksi, ovo vodi situaciji u kojoj je navedena profesija velikim dijelom samoregulirana, uz ograničen utjecaj Vlade i drugih tijela. Iako je ova neovisnost pohvalna u smislu donošenja odluka u pravnim postupcima, također ostavlja prostora procedurama i pravilima koji vode nedovoljno optimalnom funkcioniranju sustava. Odbor namjerava o ovome raspravljati i predložiti načine njihova ublažavanja.

3. Zakon o javnom bilježništvu

  • Regulatorni okvir koji regulira profesiju javnih bilježnika od velike je važnosti za sustav pravosuđa. Ministarstvo pravosuđa predvidjelo je, Planom zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu, izmjene relevantnog zakona.
     

Članovi odbora:
Addiko Bank d.d. - Igor Vukasović
Aion d.o.o. - Nada Burić
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH - Podružnica Zagreb - Sandra Lisac
Crowe Horwath d.o.o. - Krešimir Lipovšćak
Ernst & Young d.o.o. - Berislav Horvat
Johnson & Johnson S.E. d.o.o. - Ana Šarlija Guteša
JT International Zagreb - Darija Dretar Janežić
KPMG Croatia d.o.o. Eurotower - Marinela Mostić
Marohnić, Tomek & Gojić d.o.o. - Josip Marohnić
Medtronic Adriatic d.o.o. - Mirko Mindoljević
Merck Sharp & Dohme d.o.o. - Krešimir Vdović
Meridian 16 business park d.o.o. - Ivana Bakunić
Odvjetničko društvo Divjak, Topić i Bahtijarević d.o.o. - Olena Manuilenko, Linda Križić 
Odvjetničko društvo Vedriš & Partneri - Ivana Markovinović Žunko, Vlatka Vedriš
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici - Mladen Vukmir
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o. - Mirna Pavletić Župić
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG-Podružnica Zagreb - Luka Tadić-Čolić
ZMP IP d.o.o. - Ivana Šarlija
 

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 230 članova, koji zapošljavaju više od 80.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se