Odbor za pravosuđe

PLAN AKTIVNOSTI 2021.

1. Preporuke za izmjenu Stečajnog zakona

 • U hrvatskom stečajnom pravu nedostaje pravni okvir koji bi omogućio efikasnu sudsku zaštitu vjerovnika i restrukturiranje dužnika. Većina problema nastaje zbog prekasnog otvaranja predstečajnog/stečajnog postupka koje smanjuje mogućnost uspješnog restrukturiranja. Razlog za odugovlačenje s otvaranjem predstečajnog/stečajnog postupka se može naći u nefleksibilnim stečajnim razlozima koji se svode na dugoročnu blokadu računa. Također, u hrvatskom stečajnom pravu nedostaje adekvatan pravni okvir koji bi osigurao vjerovnicima i dužniku da dogovore nagodbu s učincima za sve vjerovnike. 
 • Potrebna je dodatna regulacija drugih oblika stečaja, pored likvidacijskog stečaja, koji se u praksi rijetko provode.

2. Preporuke za izmjenu Ovršnog zakona

 • Najavljuje se donošenje novog Ovršnog zakona kojim bi se automatizirao i ubrzao ovršni postupak te kojim bi se dodatno olakšao položaj ovršenika u ovršnom postupku. 
 • Zakon je od velike važnosti za poslovne subjekte koji djeluju na području RH s obzirom da o ovršnoj regulativi ovisi mogućnost naplate potraživanja što je jedan od temelja sigurnosti poslovanja u RH.
 • Potrebno je naprjeđenje ovršnog sustava na način da se ovršni postupak ubrza, skrati te postane učinkovitiji, uz istovremeno očuvanje dostojanstva ovršenika. 

3. Preporuke za unaprjeđenje pravosuđa

 • Unaprjeđenje učinkovitosti i predvidljivosti pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj od izuzetne je važnosti za poslovnu zajednicu u RH.
 • U fokusu će biti dodatne preporuke kojima je cilj stvaranje pravne sigurnosti u RH.

4. Upotreba umjetne inteligencije kao prediktivne tehnologije u sudskim procesima

 • Nove tehnologije pogonjene umjetnom inteligencijom sve više se koriste u pravosudnim sustavima diljem svijeta, a osobito u privatnom sektoru pravnih usluga. Prediktivna tehnologija omogućuje sucima i strankama da brzo i efikasno utvrde prethodnu praksu i postojeće stavove, kao i da pronađu dodatne važne informacije koje bi dovele do ubrzanja postupaka i objektivnijih sudskih presuda. 
 • Cilj  je potaknuti pravosudni sustav da aktivno razmišlja o uvođenju tehnologije koja bi unaprijedila sustav na korist svih njegovih dionika.

5. Digitalizacija registra poslovnih udjela

 • 95% hrvatskog gospodarstva čine društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). I dok je njihov osnivanje putem START sustava digitalizirano, promet poslovnim udjelima u d.o.o. je složen, spor i skup postupak koji odvraća mnoge od aktivnog trgovanja tim udjelima. 
 • Potreban je novi model vođenja registra poslovnih udjela, uz omogućavanje potpuno digitaliziranog prijenosa kompatibilnog sa svim relevantnim sustavima za identifikaciju na daljinu i elektronički potpis. Takav sustav omogućio bi brz, jednostavan i povoljan promet poslovnih udjela, podižući rejting Hrvatske u poslovnoj zajednici.

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
Aion d.o.o.
Alpheus d.o.o.
Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o.
Bogdanović, Dolički & Partneri odvjetničko društvo
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH - Podružnica Zagreb
Crowe Horwath d.o.o.
EOS Matrix d.o.o.
Ernst & Young d.o.o.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
IBM Hrvatska d.o.o.
INDAGO d.o.o.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
JT International Zagreb d.o.o.
KPMG Croatia d.o.o.
Krehići i partneri Odvjetničko društvo d.o.o.
Medtronic Adriatic d.o.o.
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Meridian 16 business park d.o.o.
Microsoft Hrvatska d.o.o.
Odvjetničko društvo Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o.
Odvjetničko društvo Divjak, Topić i Bahtijarević d.o.o.
Odvjetničko društvo Ilej & Partneri d.o.o.
Odvjetničko društvo Porobija & Špoljarić d.o.o.
Odvjetničko društvo Vedriš & Partneri
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o.
Pevex d.d.
Pliva Hrvatska d.o.o.
Roche d.o.o.
Schönherr Rechtsanwälte GmbH, podružnica Zagreb
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG-Podružnica Zagreb
Zagrebačka Banka d.d.
ZMP IP d.o.o.

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 270 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se