Odbor za trgovinu i investicije

PLAN AKTIVNOSTI 2021.

1. Investicije u RH

  • Nakon ulaska RH u EU dogodio se vidljivi porast interesa potencijalnih međunarodnih investitora i u dijelu tzv. „greenfield“ investicija, odnosno investicija u osnivanje i izgradnju potpuno novih poduzeća koja su u potpunosti orijentirana na proizvodnju ili pružanje usluga za veća europska ili globalna tržišta.
  • Međutim broj iskorištenih prilika još uvijek je mali i Hrvatska i dalje značajno zaostaje u privlačenju i realizaciji takvih investicija prema zemljama Nove Europe.
  • Potrebno je predložiti niz preporuka usmjerenih unaprjeđenju financijskih i nefinancijskih čimbenika u privlačenju izravnih stranih ulaganja.

2. Preporuke za reformu poreznog sustava 2021.

  • Kontinuirani rad na prijedlozima za daljnje porezno rasterećenje usmjerenima na privlačenje ulaganja i veću konkurentnost hrvatskih poslodavaca kod privlačenja i zadržavanja radne snage.
  • Prijedlozi mjera za postizanje konkurentnijeg poreznog sustava i posljedično cjelokupnog hrvatskoga gospodarstva.

Odbor za trgovinu i investicije nastavit će svoj rad na ključnim temama koje uključuju:

  • Administrativno rasterećenje
  • Radno zakonodavstvo
  • Mjere za pomoć gospodarstvu

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
A1 Hrvatska d.o.o.
Adcubum d.o.o.
Aion d.o.o.
Alpheus d.o.o.
Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o.
Bogdanović, Dolički & Partneri odvjetničko društvo
Coca-Cola Adria d.o.o.
Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.
Crowe Horwath d.o.o.
Deloitte d.o.o.
Deloitte savjetodavne usluge d.o.o.
Energo-data d.o.o.
Ernst & Young d.o.o.
Erste Card Club d.o.o.
ESKA d.o.o.
Grant Thornton revizija d.o.o.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
INDAGO d.o.o.
JT International Zagreb d.o.o.
KPMG Croatia d.o.o.
Krehić i partneri Odvjetničko društvo d.o.o.
Kulić i Sperk Revizija d.o.o.
LMG Autokuća d.o.o.
Matkovic Engineering Technics d.o.o.
Nokia Solutions and Networks d.o.o.
Odvjetničko društvo Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o.
Odvjetničko društvo Ilej & Partneri d.o.o.
Odvjetničko društvo Markušić i Maretić j.t.d.
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o.
Odvjetnik Hrvoje Ivić
Oracle Hrvatska d.o.o.
Osijek-Koteks d.d.
PBZ Card d.o.o.
Philip Morris Zagreb d.o.o.
Poliklinika Bagatin
Poslovna Inteligencija d.o.o.
PricewaterhouseCoopers d.o.o.
RIT Croatia
Schönherr Rechtsanwälte GmbH, podružnica Zagreb
Telemach Hrvatska d.o.o.
Vlahović Grupa d.o.o. - Vlahovic Group Government Relations
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 270 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se