Odbor za trgovinu i investicije

PLAN AKTIVNOSTI 2023.

1. Preporuke za reformu poreznog sustava 2023.

  • AmCham nastavlja svoj kontinuirani rad na prijedlozima za daljnje porezno rasterećenje usmjerenima na privlačenje ulaganja i veću konkurentnost hrvatskih poslodavaca kod privlačenja i zadržavanja radne snage.
  • Stajalištem će se predložiti dodatne mjere za unaprjeđenje funkcioniranja poreznog sustava.


2. Radno zakonodavstvo

  • Stajalištem će se predložiti dodatne izmjene koje će doprinijeti kvalitetnijem ugovornom odnosu poslodavaca i radnika. 
  • Stajalište će sadržavati preporuke za daljnje unaprjeđenje radnog zakonodavstva, kao i cjelokupnog radno pravnog eko-sustava (uključujući primjerice zaštitu na radu, neprijavljeni rad i slično).   

3. EU fondovi

  • U Hrvatskoj natječaji za EU fondove su generički, a trebali bi biti prilagođeni rješavanju specifičnih problema i funding gapova, za koje financijske institucije nisu zainteresirane jer su im projekti neisplativi/prerizični. Isto tako, razina sudjelovanja u centraliziranim EU programima korisnika u Republici Hrvatskoj je niska.
  • Na temelju statističkih podataka i trendova na tržištu, stajalištem se želi ukazati kako Hrvatska može bolje usmjeriti EU bespovratna sredstva specifičnim potrebama (npr. obnovljivi izvori energije, „zeleni“ vozni parkovi i slično).


Odbor će još dodatno pratiti tijekom 2023. i po potrebi reagirati na ključne teme koje uključuju:

  • Investicije
  • Administrativno rasterećenje i parafiskalne namete
  • Zakon o strancima

 

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
A1 Hrvatska d.o.o.
Adcubum d.o.o.
Aion d.o.o.
Alpheus d.o.o.
Barrage d.o.o.
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH - Podružnica Zagreb
Coca-Cola Adria d.o.o.
Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.
Crowe Horwath d.o.o.
Deloitte d.o.o.
Deloitte savjetodavne usluge d.o.o.
Energo-data d.o.o.
Ernst & Young d.o.o.
Erste Card Club d.o.o.
ESKA d.o.o.
Euro Grant Konzalting d.o.o.
Grant Thornton revizija d.o.o.
Henkel Croatia d.o.o.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
INDAGO d.o.o.
JT International Zagreb d.o.o.
KPMG Croatia d.o.o.
Krehić i partneri Odvjetničko društvo d.o.o.
LMG Autokuća d.o.o.
Mazars Cinotti Tax Consulting d.o.o.
Nokia Solutions and Networks d.o.o.
Odvjetničko društvo Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o.
Odvjetničko društvo Ilej & Partneri d.o.o.
Odvjetničko društvo Markušić i Maretić j.t.d.
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o.
Odvjetnik Hrvoje Ivić
Oracle Hrvatska d.o.o.
Osijek-Koteks d.d.
PBZ Card d.o.o.
Philip Morris Zagreb d.o.o.
Poslovna Inteligencija d.o.o.
PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Radnik d.d.
RIT Croatia
SPAN d.d.
Telemach Hrvatska d.o.o.
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 300 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se