Odbor za trgovinu i investicije

Predsjednica odbora: gđa Helena Schmidt, Deloitte d.o.o.
T: +385 1 2351 918 E: hschmidt@deloittece.com

Potpredsjednica: gđa Katarina Fulir, TELE2 d.o.o. 
T: +385 1 6328 300 E: katarina.fulir@tele2.com

PLAN AKTIVNOSTI 2019

1. Kontinuiran rad na ključnim pitanjima koji uključuju 

  • Administrativno rasterećenje
  • Porezno rasterećenje
  •  Radno zakonodavstvo

2. Okvir za digitalizaciju države

  • Kako bi se poboljšala učinkovitost i konkurentnost u usporedbi sa sličnim zemljama, hrvatska Vlada treba pratiti globalne digitalne trendove i intenzivirati digitalnu transformaciju. Daljnja digitalizacija države pridonijela bi smanjenju sive ekonomije, dodatnim poreznim prihodima i omogućila bolju transparentnost.
  • Štoviše, država bi trebala omogućiti daljnju digitalizaciju za poslovanje u Hrvatskoj (e-računi, e-arhiva, e-potpisi)

Članovi odbora:
Adcubum d.o.o. - Bojan Poljičak
Addiko Bank d.d. - Hrvoje Stojić, Igor Vukasović
Alpheus d.o.o. - Mario Aunedi Medek
Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o. - Marko Bohaček
Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. - Boška Trbojevi,  Bruno Jelić, Maja Frković
Crowe Horwath d.o.o. - Krešimir Lipovšćak, Reno Budić
Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. - Eric Olcott
Energo-data d.o.o. - Domagoj Vidaković
Ernst & Young d.o.o. - Berislav Horvat
Erste Card Club d.o.o. - Jasna Martinčić
ESKA d.o.o. - Renata Pavletić Mužak
Grant Thornton revizija d.o.o. - Dalibor Briški
Hrvatska banka za obnovu i razvitak - Maja Jurić
Info Novitas d.o.o. Miro Višić
JT International Zagreb d.o.o. - Darija Dretar Janežić
KPMG Croatia d.o.o. - Paul Suchar
Odvjetnički ured Darko Markušić - Don Markušić
Odvjetničko društvo Župan, Babić & Antunović d.o.o. - Ivan Župan, Luka Antunović
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o. - Ante Župić, Mirna Pavletić Župić
Orešković, Vrtarić i partneri Odvjetničko društvo d.o.o. - Jadranka Orešković
Osijek-Koteks d.d. - Marko Tadić
PBZ Card d.o.o. - Mislav Blažić
Philip Morris Zagreb d.o.o. - Darija Jurica Vuković, Stanko Kršlović
Poliklinika Bagatin - Ognjen Bagatin
Poslovna Inteligencija d.o.o. - Dražen Oreščanin
PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PwC Croatia) - Lana Brlek
TELE2 d.o.o. - Katarina Fulir
Tiko Pro d.o.o. - Tea Markotić
TOKIĆ d.o.o. - Ana Popović
Visoko učilište ALGEBRA - Goran Radman
Vlahović Grupa d.o.o. - Vlahovic Group Government Relations - Milly Doolan
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG-Podružnica Zagreb - Dora Gaži Kovačević

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 230 članova, koji zapošljavaju više od 80.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se