Odbor za trgovinu i investicije

Predsjednica odbora: gđa Helena Schmidt, Deloitte d.o.o.
T: +385 1 2351 918 E: hschmidt@deloittece.com

Potpredsjednica: gđa Katarina Fulir, TELE2 d.o.o. 
T: +385 1 6328 300 E: katarina.fulir@tele2.com

PLAN AKTIVNOSTI 2018

1. Porezna politika za privlačenje investicija

  • Hrvatska bilježi pad u ključnim međunarodnim indeksima poslovanja i konkurentnosti koji šalju negativne znakove za potencijalna ulaganja. Usporedive države, za razliku od Hrvatske, bilježe poboljšanja ili barem stabilne položaje u spomenutim indeksima. Ovo je važan pokazatelj da su potrebne temeljite promjene kako bi se poboljšala situacija u Hrvatskoj
  • Potrebna je dubinska analiza ključnih čimbenika koji utječu na sposobnost privlačenja ulaganja kako bi se preporučile promjene i predstavili primjere najboljih praksi koje se mogu provesti u Hrvatskoj
  • Reforma poreznog sustava učinjena je 2017. godine. Daljnje promjene poreznog zakonodavstva potrebne su za stvaranje okruženja koje bi potaknulo privlačenje više investicija

2. Tržište rada

  • Tržište rada je osjetljiv sustav koji se konstantno mijenja. To je bitna komponenta svakog gospodarstva s značajnim posljedicama na ukupno socijalno-ekonomsko blagostanje društva.
  • Oporavak hrvatskog gospodarstva posljedično je rezultirao povećanom potražnjom za radnom snagom koja je otežana značajnim odljevom aktivne radne snage iz Hrvatske prema konkurentnijim europskim tržištima rada.
  • Vlada Republike Hrvatske treba maksimizirati učinkovitost tržišta rada tako da premosti jaz između ponude i potražnje za radnom, omogućiti uvjete za povećanu produktivnost i obrazovne mogućnosti te prilagoditi radno zakonodavstvo kako bi zadržao i privukao radnu snagu kako bi se osigurala neprekinuta gospodarska aktivnost u zemlji.
  • Fleksibilizacija radnih uvjeta za visoko konkurentne i obrazovane radnike: radno mjesto - rad od kuće, reguliranje radnog vremena, rad sa skraćenim radnim vremenom, uređivanje rada nezavisnih profesionalaca

3. Okvir za digitalizaciju države

  • Kako bi se poboljšala učinkovitost i konkurentnost u usporedbi sa sličnim zemljama, hrvatska Vlada treba pratiti globalne digitalne trendove i intenzivirati digitalnu transformaciju. Daljnja digitalizacija države pridonijela bi smanjenju sive ekonomije, dodatnim poreznim prihodima i omogućila bolju transparentnost.
  • Štoviše, država bi trebala omogućiti daljnju digitalizaciju za poslovanje u Hrvatskoj (e-računi, e-arhiva, e-potpisi)

Članovi odbora:
Addiko Bank d.d. - Hrvoje Stojić, Igor Vukasović
Adecco d.o.o. za privremeno zapošljavanje - Ana Mulić
Alpheus d.o.o. - Mario Aunedi Medek
Coca-Cola Adria d.o.o. - Ana Kljaić
Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. - Boška Trbojević, Bruno Jelić, Maja Frković
Crowe Horwath d.o.o. - Gordan Rotkvić, Reno Budić, Krešimir Lipovšćak
Deloitte d.o.o. - Helena Schmidt
Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. - Helena Schmidt, Eric Olcott
Embassy of the United States of America - Jessica Martin
Ernst & Young d.o.o. - Berislav Horvat, Katarina Dijan, Maša Šarić Lenardić, Tamara Korkutović
Erste Card Club d.d. - Jasna Martinčić
General Electric International Inc. Glavna podružnica Zagreb - Ivo Martinić
Global Invest d.o.o. - Alan Šembera
Golf i ladanjski klub Zagreb 1995 - Gordana Popović Vinčić
Grant Thornton revizija d.o.o. - Dalibor Briški
HERBALIFE d.o.o. - Nina Šebečić Crnolatac
Info Novitas d.o.o. - Miro Višić
Institute for Lean Six Sigma (ifss) - Six Sigma adriatic d.o.o. - Vladimir Puškarić
JT International Zagreb d.o.o. - Darija Dretar
KPMG Croatia d.o.o. -  Bojan Dukić, Paul Suchar, Anina Oštrić
LMG Autokuća d.o.o. - Branko Miošić
Odvjetnički ured Cikač - Vlatka Cikač
Odvjetnički ured Darko Markušić - Don Markušić
Odvjetnički ured Marija Pujo Tadić - Marija Pujo Tadić
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o. - Ante Župić, Mirna Pavletić Župić
PBZ Card d.o.o. - Mislav Blažić
Philip Morris Zagreb d.o.o. - Stanko Kršlović
Poliklinika Bagatin - Ognjen Bagatin
Poslovna Inteligencija d.o.o. - Dražen Oreščanin
PricewaterhouseCoopers d.o.o. - Lana Brlek
Puck Custom Enterprise International d.o.o. - Robert Spajić
TELE2 d.o.o. - Katarina Fulir
Udruga EU Centar - Domagoj Vidaković
Visoko učilište ALGEBRA - Goran Radman
Vlahović grupa d.o.o. -  Milly Doolan

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 230 članova, koji zapošljavaju više od 80.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se