Odbor za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

MISIJA:

Postići prepoznavanje od strane ključnih dionika (tijela vlasti, nevladinih ustanova, javnosti, sindikata, strukovnih udruga) kao ključnog sudionika u razvoju i prihvaćanju nekoruptivnog, transparentnog i etičkog poslovnog ponašanja u Hrvatskoj.

PLAN AKTIVNOSTI 2021

1. Zakon o elektromobilnosti

  • Vlada RH donijela je Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu kojim se obuhvaća i elektromobilnost. Potrebno je zasebnim zakonom definirati procese i odgovornosti za ostvarivanje nacionalnih ciljeva (prema uzoru na poljski zakon). 
  • Potrebno je definirati: minimalno potreban broj punionica za svaku pojedinu regiju, minimalni broj električnih vozila u pojedinoj jedinici lokalne i regionalne samouprave, državnih institucija i firmi, predložiti izdvajanje naknade iz cijene goriva za poticanje elektromobilnosti.

Nastaviti aktivnosti zagovaranja za stajališta:

  • Preporuke za unaprjeđenje dodjele poticaja za čistiji promet
  • Preporuke za izmjene izračuna posebnog poreza na motorna vozila

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
A1 Hrvatska d.o.o.
Alpheus d.o.o.
ALSTOM Hrvatska d.o.o.
Batarelo Dvojković Vuchetich odvjetničko društvo d.o.o.
Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.
Ecolab d.o.o.
Energo-data d.o.o.
EuroNavigator d.o.o.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatski Telekom d.d.
Krehić i partneri Odvjetničko društvo d.o.o.
LMG Autokuća d.o.o.
Marsh d.o.o.
Matkovic Engineering Technics d.o.o.
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o.
Petrol d.o.o.
Philip Morris Zagreb d.o.o.
Sano - suvremena hranidba životinja d.o.o.
Schneider Electric d.o.o.
Vlahović Grupa d.o.o. - Vlahovic Group Government Relations

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 270 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se