Odbor za zdravstvo

PLAN AKTIVNOSTI 2024

1. Zelene bolnice

  • Bolnice su energetski intenzivne i proizvode 2,5 puta više emisija od komercijalnih zgrada. Zdravstveni sustavi čine 4,4% globalnih emisija CO2, što je više od zrakoplovstva ili brodarstva. Bolnice proizvode 13 kg otpada po krevetu dnevno, od čega je 15-25% opasnog otpada. Implementacija koncepta zelenih bolnica može donijeti velike uštede u energentima, otpadu i CO2 emisijama, a također može poboljšati ishode liječenja.

2. Pretilost

  • Pretilost je složen problem pod utjecajem različitih faktora. Trenutne zdravstvene politike ne uspijevaju učinkovito adresirati ovu epidemiju. Izazovi u regulaciji prehrambene industrije, uključujući označavanje proizvoda i promicanje zdravih izbora, dodatno otežavaju borbu protiv pretilosti. Uspješne strategije prevencije pretilosti mogu donijeti ekonomske koristi, uključujući smanjene troškove zdravstva i povećanu produktivnost.

3.HTA (Health Technology Assessment)

  • HTA je proces koji procjenjuje učinkovitost, sigurnost i troškovnu učinkovitost zdravstvenih tehnologija. Ovaj pristup obuhvaća medicinske, ekonomske, socijalne i etičke aspekte. HTA pomaže u odlučivanju o tome koje tehnologije treba integrirati u zdravstveni sustav. AmCham podržava upotrebu HTA za osiguranje kvalitete, sigurnosti i troškovne učinkovitosti u zdravstvenom sektoru.

Odbor će pratiti sve zakonske izmjene tijekom 2024. od strane Ministarstva zdravstva i drugih nadležnih tijela te prema potrebi reagirati.

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
Abbott Laboratories d.o.o.
AbbVie d.o.o.
Alpheus d.o.o.
Altium International d.o.o.
Amgen d.o.o.
AstraZeneca d.o.o.
Bayer d.o.o.
Becton Dickinson Croatia d.o.o.
Business Media Croatia d.o.o.
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH - Podružnica Zagreb
Cromedic Assistance d.o.o.
Elemento Content d.o.o.
Eli Lilly (Suisse) S.A. - Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
EuroNavigator d.o.o.
Hrvatski Telekom d.d.
Hrvatsko-američko društvo
International Medical Corps Croatia/Međunarodni Medicinski Zbor Hrvatska
IQVIA Adriatic d.o.o.
Iron Mountain Hrvatska d.o.o.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Kiara Maria d.o.o.
Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera
Mastercard Europe - Podružnica Zagreb
McKinsey & Company, Inc. Adriatic Podružnica
Medical Intertrade d.o.o.
Medilab One d.o.o.
Medtronic Adriatic d.o.o.
MERCK d.o.o.
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Microsoft Hrvatska d.o.o.
Novartis Hrvatska d.o.o.
Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Odvjetničko društvo Ilej & Partneri d.o.o.
Odvjetnik Mario Perica
Oktal Pharma d.o.o.
Olympus Czech Group, s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb
Pfizer Croatia d.o.o.
Philip Morris Zagreb d.o.o.
PHILIPS d.o.o.
Poslovna Inteligencija d.o.o.
Roche d.o.o.
SANDOZ d.o.o.
Sofmedica Croatia d.o.o.
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
Swixx BioPharma d.o.o.
Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o
Udruga digitalnog zdravstva
Visa Europe Management Services Limited, Podružnica Zagreb
Vlahović Grupa d.o.o. - Vlahovic Group Government Relations
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S 326 članova, koji zapošljavaju više od 95.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se