Odbor za zdravstvo

PLAN AKTIVNOSTI 2022.

1. Digitalna transformacija zdravstva

  • Za digitalnu transformaciju zdravstva na raspolaganju su velika sredstva iz nacionalnih planova i EU programa koja značajno mogu doprinijeti unaprjeđenju cjelokupnoga gospodarstva.
  • Stajalištem će se ukazati na važnost implementacije digitalne transformacije zdravstva (posebno e-Zdravstva i m-Zdravstva) te mogućnosti koje njezina implementacija donosi.

2. Objedinjena nabava u zdravstvu

  • Cilj preporuka je aktualizirati AmCham-ovo stajalište da prakse javne nabave u hrvatskom zdravstvu olakšaju uvođenje inovacija, a u svrhu poboljšanja kliničkih ishoda, poticanja konkurencije i dugoročne održivosti opskrbe, te ekonomske koristi za sektor zdravstva i time za gospodarstvo i društvo u cjelini. Preporuke će se raditi u suradnji s Odborom za javnu nabavu.

Tijekom 2022. Odbor se planira baviti i temom postizanja financijske stabilnosti zdravstvenog sustava s ciljem ukazivanja na nove modele financiranja zdravstva, postizanja održivog sustava politika cijena lijekova i dr. Odbor će pratiti sve zakonske izmjene tijekom 2022. od strane nadležnih institucija te prema potrebi reagirati.

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
3M (East) AG Podružnica RH
Abbott Laboratories d.o.o.
AbbVie d.o.o.
Alpheus d.o.o.
Amgen d.o.o.
AstraZeneca d.o.o.
Bayer d.o.o.
Becton Dickinson Croatia d.o.o.
Biomedica dijagnostika d.o.o.
Business Media Croatia d.o.o.
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH - Podružnica Zagreb
Eli Lilly (Suisse) S.A. - Predstavništvo u Hrvatskoj
Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.
Gettheworldmoving GmbH (Trading Name: Virgin Pulse)
International Medical Corps Croatia/Međunarodni Medicinski Zbor Hrvatska
IQVIA Adriatic d.o.o.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Kiara Maria d.o.o.
Krehić i partneri Odvjetničko društvo d.o.o.
McKinsey & Company, Inc. Adriatic Podružnica
Medical Intertrade d.o.o.
Medtronic Adriatic d.o.o.
MERCK d.o.o.
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Novartis Hrvatska d.o.o.
Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Odvjetničko društvo Ilej & Partneri d.o.o.
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o.
Oktal Pharma
Olympus Czech Group, s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb
Pfizer Croatia d.o.o.
PHILIPS d.o.o.
Roche d.o.o.
Sandoz d.o.o.
SAP d.o.o.
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o
Udruga digitalnog zdravstva
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 280 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se