Odbor za zdravstvo

PLAN AKTIVNOSTI 2023.

1. Digitalna transformacija zdravstva

  • Za digitalnu transformaciju zdravstva na raspolaganju su velika sredstva iz nacionalnih planova i EU programa koja značajno mogu doprinijeti unaprjeđenju cjelokupnoga gospodarstva.
  • Stajalištem će se ukazati na važnost implementacije digitalne transformacije zdravstva (posebno e-Zdravstva i m-Zdravstva) te mogućnosti koje njezina implementacija donosi.

2. Objedinjena nabava u zdravstvu

  • Cilj preporuka je aktualizirati AmCham-ovo stajalište da prakse javne nabave u hrvatskom zdravstvu olakšaju uvođenje inovacija, a u svrhu poboljšanja kliničkih ishoda, poticanja konkurencije i dugoročne održivosti opskrbe, te ekonomske koristi za sektor zdravstva i time za gospodarstvo i društvo u cjelini. Preporuke će se raditi u suradnji s Odborom za javnu nabavu.

3. Zelene bolnice

  • Bolnice imaju najveći energetski intenzitet od svih zgrada financiranih javnim sredstvima i 2,5 puta više emisija stakleničkih plinova od komercijalnih zgrada. Bolnice proizvode otpad od 13 kg po krevetu dnevno, od čega 15-25% opasnog otpada.
  • Stajalištem će se ukazati na važnost implementacije koncepta zelenih bolnica u zdravstvu te transformacije bolničkog sustava prema zelenim rješenjima. Sadržavat će preporuke usmjerene na mogućnosti koje takva implementacija donosi u smislu velikih ušteda (energenti, otpad, CO2 emisija) i utjecaja na kvalitetu ishoda liječenja. 

Odbor će pratiti sve zakonske izmjene tijekom 2023. od strane Ministarstva zdravstva i drugih nadležnih tijela te prema potrebi reagirati.

Predstavnici sljedećih poduzeća članova sudjeluju u radu Odbora:
3M (East) AG Podružnica RH
Abbott Laboratories d.o.o.
AbbVie d.o.o.
Alpheus d.o.o.
Amgen d.o.o.
AstraZeneca d.o.o.
Baxter Healthcare d.o.o.
Bayer d.o.o.
Becton Dickinson Croatia d.o.o.
Biomedica dijagnostika d.o.o.
Business Media Croatia d.o.o.
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH - Podružnica Zagreb
Cromedic Assistance d.o.o.
Eli Lilly (Suisse) S.A. - Predstavništvo u Hrvatskoj
Euronavigator d.o.o.
Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o.
Hrvatsko-američki društvo
International Medical Corps Croatia/Međunarodni Medicinski Zbor Hrvatska
IQVIA Adriatic d.o.o.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Kiara Maria d.o.o.
Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera
Krehić i partneri Odvjetničko društvo d.o.o.
MasterCard Europe - Podružnica Zagreb
McKinsey & Company, Inc. Adriatic Podružnica
Medical Intertrade d.o.o.
Medtronic Adriatic d.o.o.
MERCK d.o.o.
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Novartis Hrvatska d.o.o.
Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Odvjetničko društvo Ilej & Partneri d.o.o.
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o.
Oktal Pharma
Olympus Czech Group, s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb
Pfizer Croatia d.o.o.
PHILIPS d.o.o.
Roche d.o.o.
Sandoz d.o.o.
SAP d.o.o.
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
Swixx Biopharma d.o.o.
Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o
Udruga digitalnog zdravstva
Visa Europe ltd.
Vlahović Grupa d.o.o. 
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 300 članova, koji zapošljavaju više od 91.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se