Odbor za zdravstvo

v.d. predsjednice: gđa. Karmen Klemente Maletić, SANDOZ d.o.o.

PLAN AKTIVNOSTI 2018.

1. Utvrđivanje i nadoknada troškova lijekova/parenteralne prehrane

Politika utvrđivanja cijena

 • Utvrđivanje objavljenih cijena novih lijekova koji se koriste u bolnicama sprječava pravovremenu isplatu naknada troškova za nove lijekove
 • Terapijsko referenciranje cijena (TRP): trenutna metodologija određivanja naknada za cijene plaćene od strane HZZO-a na ATK razinama 3-5 rezultira visokim učešćima i ograničenim pristupom pacijenata lijekovima

Politika naknade troškova

 • Nedovoljno transparentni kriteriji za donošenje odluka o naknadi troška
 • Ograničene mogućnosti ugovaranja relevantne za naknadu troška

2. Financiranje sustava zdravstva

Neodrživ sustav financiranja zdravstva koji proizlazi iz:

 • nedovoljnih prihoda,
 • neučinkovite raspodjele resursa,
 • rastućih troškova za zdravstvo,
 • kontekstualnih faktora:
 • nepovoljnog fiskalnog konteksta,
 • demografskih promjena,
 • univerzalne pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem utemeljene zakonom

3. E-zdravstvo

 • Trenutno ne postoji jasna politika po ovom pitanju te Odbor smjera adresirati ovo pitanje u svom radu


Članovi odbora:
3M (East) AG Podružnica RH - Maja Jukić Franušić, Nikolina Gregorić
Abbott Laboratories d.o.o. - Sanja Matić, Stanko Klipa
AbbVie d.o.o. - Ljubiša Mitof-Višurski, Irena Stastny
Amgen d.o.o. - Irena Hampel Hršak, Paulina Šafar
AstraZeneca d.o.o. - Damir Nevjestić, Nikolina Škaron
Bayer d.o.o. - Maja Drašković
Becton Dickinson Croatia d.o.o. - Ines Prološčić
Biomedica dijagnostika d.o.o. - Maja Kovač
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “prim.dr.Martin Horvat” Rovinj - Marinko Rade
Business Media Croatia d.o.o. - Nenad Žunec
Eli Lilly (Suisse) S.A. - Predstavništvo u Hrvatskoj - Željko Miličević
Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o. - Nada Radin
GlaxoSmithKline d.o.o. - Dubravka Pavlović
Johnson & Johnson S.E. d.o.o. - Damir Detić, Tatjana Tomljanović, Zlatko Glavaš
Medical Intertrade d.o.o. - Kristina Šoljak
Medtronic Adriatic d.o.o. - Hrvoje Badovinac, Branimir Gonan, Jurica Toth, Neven Trbović
Merck Sharp & Dohme d.o.o. - Jelka Drašković, Rina Musić
Novartis Hrvatska d.o.o. - Danko Schönwald
Odvjetničko društvo Župić i partneri d.o.o. - Mirna Pavletić Župić
Oktal Pharma - Vlatko Perić
Olympus d.o.o. - Dražen Arbanas, Ivana Madunić
Pfizer Croatia d.o.o. - Sanja Bratić
PHILIPS d.o.o. - Miroslav Šaban
Roche d.o.o. - Boris Lukovnjak, Csaba Dohoczky
SANDOZ d.o.o. - Igor Haralović, Karmen Klemente Maletić
SHIRE d.o.o. - Viktorija Zadro Huml, Željka Vukelić
  

Učlanite se

Pridružite se vodećoj međunarodnoj poslovnoj zajednici u Hrvatskoj.

Od 1998. godine AmCham Hrvatska predstavlja poslovne interese američkih, međunarodnih i hrvatskih poduzeća. S više od 230 članova, koji zapošljavaju više od 80.000 osoba, glas smo međunarodnih poduzeća u Hrvatskoj. Prvi smo izbor međunarodnih poduzeća u zagovaranju javnih politika.

pridružite nam se